Περιορίζεται η βόσκηση χοίρων και στη Δράμα

xoiros

Μετά το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης και το Δασαρχείο Δράμας εξέδωσε Δασική Αστυνομική Διάταξη (Δ.Α.Δ.) βοσκής χοίρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος γενετικής μόλυνσης των πληθυσμών του ενδημικού αγριόχοιρου που προκαλείται από την επιμειξία με ήμερους ή ημιάγριους χοίρους όταν συνυπάρχουν, λόγω της ελεύθερης βοσκής, σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Ένας από τους σκοπούς έκδοσης τέτοιων Δ.Α.Δ. είναι ο περιορισμός του φαινομένου του υβριδισμού στους πληθυσμούς του αγριόχοιρου που πλήττει τα τελευταία χρόνια αρκετές περιοχές της χώρας. Με ποιόν τρόπο όμως γίνεται ο υβριδισμός του αγριόχοιρου; Πως δηλαδή έρχονται σε επιμιξία αγριόχοιρος και οικόσιτος χοίρος; 

  • Πρώτον από τις διασταυρώσεις των οικόσιτων χοίρων ελευθέρας βοσκής ή των υβριδίων ελευθέρας βοσκής (ημιάγρια) με τους καθαρόαιμους αγριόχοιρους.
  • Δεύτερον από την «εξαγρίωση» των υβριδίων ελευθέρας βοσκής (ημιαγρίων) κυρίως των αρσενικών  και την μετέπειτα διασταύρωσή τους  με τους καθαρόαιμους αγριόχοιρους, και
  • Τρίτον από την απελευθέρωση υβριδίων από τους Κυνηγετικούς συλλόγους. (Περισσότερες πληροφορίες για τον υβριδισμό των αγριόχοιρο μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ)

Εκτός όμως από τον περιορισμό των διασταυρώσεων μεταξύ των οικόσιτων χοίρων ή των ημιάγριων με τους καθαρόαιμους αγριόχοιρους, η ρύθμιση της βοσκής που προβλέπεται από τις Δ.Α.Δ. στοχεύει και στην γενικότερη προστασία και βελτίωση της χλωρίδας και πανίδας των δασικών οικοσυστημάτων (απαγόρευση σε αναδασωτέες εκτάσεις, φυσικές πηγές, ρέματα, κ.α.)

Δασική Αστυνομική Διάταξη βοσκής χοίρων Δασαρχείου Δράμας.

Απαγορεύουμε τη χοιροτροφία καθώς και την χωροθέτηση σταβλικών εγκαταστάσεων:

Α. Εντός των δασών καστανιάς και δρυός  δασικών εκτάσεων αείφυλλων πλατύφυλλων και χορτολίβαδων για τα οποία (δάση & δασικές εκτάσεις) δεν υφίστανται εγκεκριμένα δασοπονικά σχέδια εκμετάλλευσης που να επιτρέπουν ρητά την χοιροτροφία
Β. Δρυοδάση ή καστανοδάση που διαχειρίζονται ως σπερμοφυή.
Γ. Καστανωτά που προορίζονται για παραγωγή καστάνων.
Δ. Αναδασωτέες εκτάσεις.
Ε. Υλοτομημένα πρεμνοφυή δρυοδάση και δάση καστανιάς επί μία πενταετία από την έναρξη των υλοτομιών.
Στ. Δάση και δασικές εκτάσεις που περιλαμβάνονται σε προστατευόμενες περιοχές (πυρήνες εθνικών δρυμών, αισθητικά δάση, μνημεία της φύσης, ζώνες υψηλής προστασίας προστατευόμενων περιοχών του ν. 1650/86 όπως ισχύει, προστατευτικά δάση).

Επιτρέπουμε την νομαδική χοιροτροφία σε δάση καστανιάς, δρυός και δασικές εκτάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων και χορτολίβαδων μόνο μετά από τη συναίνεση του Δασαρχείου Δράμας σε:

Α. χοιροτοόφους ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων των ως άνω κατηγοριών ή χοιροτρόφους που μισθώνουν τη Βοσκή των ιδιωτικών δασικών εκτάσεων των ως άνω κατηγοριών και
Β. χοιροτρόφους που μισθώνουν τη βοσκή εκτάσεων του αρθ. 103 του Δ.Κ. από τους οικείους ΟΤΑ και οι εκτάσεις αυτές εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες (δρυοδάση, δάση καστανιάς, δασικές εκτάσεις αείφυλλων, χορτολίβαδα).

Άλλες επισημάνσεις-απαγορεύσεις:

> Οι θέσεις σταβλισμού και οι χρησιμοποιούμενες εκτάσεις βοσκοτόπων θα επιλέγονται μακριά από φυσικές πηγές και ρέματα ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση των νερών.

> Η επιλογή των εκτάσεων για τη χοιροτροφία καθώς και η θέση των σταβλικών εγκαταστάσεων θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου Δράμας.

> Οι χρησιμοποιούμενες εκτάσεις δεν θα περιφράσσονται.

> Στο κοπάδι των χοίρων δεν θα πεοιλαμβάνονται αγριόχοιροι ή ημίαιμα ζώα.

Στις περιπτώσεις εμφάνισης ημίαιμων χοίρων στο κοπάδι (ζευγάρωμα με άγρια), θα πρέπει να απομακρύνονται από το κοπάδι.

> Το κοπάδι των χοίρων θα βρίσκεται πάντα κατά τη βοσκή του υπό την εποπτεία χοιροτρόφων οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν επελθούσες ζημιές.

> Ο χοιροτρόφος θα είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκαλεί το κοπάδι του σε αγροτικές καλλιέργειες.

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων θα ανακαλείται η άδεια των σταβλικών εγκαταστάσεων και θα ενημερώνεται η αρμόδια διαχειριστική αρχή για τις δικές περαιτέρω ενέργειες.

Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τα άρθρα 268 και 276 του Ν.Δ. 86/69.

Κάθε άλλη σχετική με το θέμα ΔΑΔ του Δασαρχείου Δράμας, παύει να ισχύει.

dasarxeio.com ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Θήρα

Tags: , , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. Επιδρομές αγριογούρουνων – Ανατροπή στο οικοσύστημα | Δασαρχείο

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: