ΟΔΗΓΙΕΣ: Περί απαγόρευσης της χρήσης σκαγιών μολύβδου στους υγροτόπους

skagia fusiggia

Η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ σας ενημερώνει για τη χρήση σκαγιών σε υγροτόπους, με βάση ένα γενικό κείμενο οδηγιών που έγραψε ο επιστημονικός συνεργάτης της Ομοσπονδίας Θεοφάνης Καραμπατζάκης (Μηχανολόγος – Μηχανικός, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος).

Από την 7η Σεπτεμβρίου 2013, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 1495/6-9-2010), άρθρο 8 παρ. 4 «απαγορεύεται η χρησιμοποίηση σκαγιών μολύβδου για τη θήρα πτηνών σε πάσης φύσεως υγροτοπικά οικοσυστήματα».

Οι βαλτοκυνηγοί πρέπει πλέον να χρησιμοποιούν φυσίγγια γομωμένα με σκάγια άλλου μετάλλου πλην του μολύβδου.

Στην ελληνική αγορά, καθώς και στη διεθνή, αυτά που διατίθενται είναι τα ατσάλινα (μαλακού σιδήρου), τα βολφραμίου (τουγκστενίου-heavy shot)

Διαβάστε την συνέχεια… ΟΔΗΓΙΕΣ: Περί απαγόρευσης της χρήσης σκαγιών μολύβδου στους υγροτόπους » Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης.ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: