Καθορισµός τιµήµατος διάθεσης καυσοξύλων και υπολειµµάτων υλοτοµιών για ατοµικές ανάγκες των κατοίκων

kausoxula

Με την αριθμ. 104197/299/30.1.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΓ0-Μ7Τ) υπουργική απόφαση καθορίζεται το τίµηµα διάθεσης των καυσοξύλων:

  1. που παράγονται µε αυτεπιστασία από τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες ή δεσµεύονται από τους Α.∆.Σ. καθώς και των υπολειµµάτων των υλοτοµιών για την κάλυψη ατοµικών αναγκών των µονίµων κατοίκων, σχολείων, εκκλησιών, κλπ. των κοινοτικών και δηµοτικών κοινοτήτων της περιοχής ευθύνης των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών
  2. κατάσχονται και δύνανται να διατεθούν για κάλυψη των ατοµικών αναγκών των παραπάνω κατοίκων.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η ποσότητα των διατιθέµενων καυσοξύλων που αναλογεί στους δικαιούχους κατοίκους, σχολεία, εκκλησίες κ.λπ. καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά διάθεσης καυσοξύλων.

Τέλος, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, επιτρέπεται ατελώς η συλλογή και η διαµόρφωση υπολειµµάτων υλοτοµιών κωνοφόρων και πλατυφύλλων, από τους µόνιµους κατοίκους των τοπικών ή δηµοτικών κοινοτήτων, η διοικητική περιφέρεια των οποίων βρίσκεται µέσα ή συνορεύει µε δηµόσια δάση ή όσων έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές.

Σχετικά αρχεία:ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: