Ομάδα Εργασίας για την αξιολόγηση των δομών και την αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών

dasiki

Με την αρ. πρωτ. 104586/165/11.2.2014 απόφαση του Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ  συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την υποβολή πρότασης για την αξιολόγηση των δομών και την αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους παρακάτω:

  1. Αγγελάκα Εμμανουήλ, Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής , ως πρόεδρο.
  2. Αμοργιανιώτη Γεώργιο, Ειδικό Γραμματέα Δασών ΥΠΕΚΑ ως μέλος
  3. Δημόπουλο Κωνσταντίνο, προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών Της Ε.Γ.Δ του ΥΠΕΚΑ , ως μέλος.
  4. Φραγκισκάκη Νικήτα, προϊστάμενο Γ ενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης , ως μέλος.
  5. Οικονόμου Θεόδωρο, προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η υποβολή πρότασης που θα αφορά στην αξιολόγηση των δομών και την αναδιάρθρωση των δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

Για την εκπλήρωση της αποστολής της η ομάδα εργασίας θα λάβει υπόψη της :

  • Την από Νοέμβριο του έτους 2012 έκθεση της διυπουργικής ομάδας εργασίας όπως αυτό υποβλήθηκε με το υπ.αριθμ. 43982/21-11-2012 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπ. Εσωτερικών.
  • Την από Ιούνιο του έτους 2013 έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
  • Την από Φεβρουάριο του έτους 2013 έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής .
  • Κάθε άλλο στοιχείο, έκθεση ή πόρισμα που θα τεθεί υπόψη της ομάδας εργασίας .

Το Έργο της Ομάδας Εργασίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31.03.2014.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Αρέσει σε %d bloggers: