Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ.

ergas

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου :

  • ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για τις ανάγκες του ερευνητικού «Έρευνα στην αποκατάσταση ∆ασολίβαδων του Τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας *9562 Ελληνικά ∆άση Αρκεύθου (Juniperatum excelsae) μέσω της Επαναεισαγωγής και Ρύθμισης της Εκτατικής Κτηνοτροφίας» κατόπιν συνέντευξης. Δείτε την Πρόσκληση 8/2014
  • ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για τις ανάγκες του ερευνητικού «Μελέτη Λιβαδοκτηνοτροφικής ανάπτυξης του ∆ήμου ∆ράμας» κατόπιν συνέντευξης.  Δείτε την Πρόσκληση 9/2014
  • ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για τις ανάγκες του ερευνητικού «Καταγραφή και μελέτη αναπαραγωγής των αυτοφυών καλλωπιστικών ειδών του Ν. ∆ράμας και εισαγωγή τους στους χώρους πρασίνου του ∆ήμου» κατόπιν συνέντευξης. Δείτε την Πρόσκληση 10/2014

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: