Σύμβαση για Δασολόγο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος

ergas

Ανάβυσσος: 21/2/2014
Αρ.πρωτ: 20043/1286

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να απασχολήσει έναν Δασολόγο με σύμβαση ανάθεσης έργου στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: «LIFEWATCH», για διάστημα (12) δώδεκα μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.23 του Ν.2621/98 καθώς και την απόφαση του ΔΣ/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 195η/12.2.2014.

Περιγραφή έργου:

Το έργο αφορά την συλλογή, πιστοποίηση και αποθήκευση των Δεδομένων Βιοποικιλότητας, σε δασικά οικοσυστήματα.

Κριτήρια επιλογής των υποφηφίων:

Έναν πτυχιούχο Δασολογίας με:

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Γενετική ποικιλότητα-Βιοποικιλότητα
  • Εμπειρία και δημοσιευμένο έργο σε διεθνή περιοδικά με κριτές στη συλλογή, διατήρηση και διαχείριση Βιολογικών Δειγμάτων, ιδιαίτερα DNA

Τόπος εργασίας: Ηράκλειο Κρήτης

Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχία, βεβαιώσεις εμπειρίας, επικυρωμένα) θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 5 Μαρτίου 2014 στα γραφεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Τ.Θ. 2214, 71003 Ηράκλειο Κρήτης.

Πληροφορίες : http://www.hcmr.gr

O Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Δρ. Βασίλειος Λυκούσης

.ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: