Γνωμοδότηση ΝΣΚ: Απαλλοτρίωση ιδιωτικών δασών υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες ιδιώτη, για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ape, aiolika, anemogennitries

Ερώτημα της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα Α.Π.Ε.

Περίληψη Ερωτήματος: Είναι δυνατή η απαλλοτρίωση ιδιωτικών δασών υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες ιδιώτη, για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, δηλαδή έργα που έχουν χαρακτηριστεί ως δημοσίου συμφέροντος, στην περίπτωση που ο βαρυνόμενος με το κόστος της απαλλοτρίωσης ιδιώτης προσφέρεται οικειοθελώς στην καταβολή της σχετικής δαπάνης, παραιτούμενος ενδεχομένως από κάθε αξίωση του επί της προς απαλλοτρίωση έκτασης.

Αριθμός Γνωμοδότησης Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ): 457/2013

Περίληψη: Εν όψει της απόλυτης απαγόρευσης της κήρυξης υπέρ τρίτων αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δασών και δασικών εκτάσεων από τις αναφερόμενες στο άρθρο 117 παρ.4 του Συντάγματος, δηλαδή ανήκουσες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, είναι επιτρεπτή υπό προϋποθέσεις (μικρότερη δυνατή απώλεια δασικού πλούτου με περιορισμό στο ελάχιστο δυνατό της αλλοίωσης της μορφής του) η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των αμέσως παραπάνω δασών και δασικών εκτάσεων υπέρ του Δημοσίου, με δαπάνη του φυσικού ή νομικού προσώπου υπέρ του οποίου εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 35 παρ.5 ν. 2773/1999, όπως ισχύει).

Ζήτημα παραίτησης του τελευταίου από εμπράγματη αξίωση επί της προς απαλλοτρίωση έκτασης δεν γεννάται, δεδομένης της, με μονομερή διοικητική πράξη, για δημοσίου δικαίου αιτία, κτήσης από το Δημόσιο, από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, της κυριότητας της απαλλοτριούμενης έκτασης κατά τρόπο πρωτότυπο (ομοφ.)

Σχετικό αρχείο:

 

Γνωμοδότηση ΝΣΚ για εγκατάσταση μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού

Το 2007 η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπέβαλλε στο ΝΣΚ για το αν είναι δυνατή η εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνη ιδιώτη αναγκαστική απαλλοτρίωση  δασικής έκτασης του Δήμου Γόννων για την εγκατάσταση μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού.

Αριθμός Γνωμοδότησης ΝΣΚ: 26/2007

Περίληψη: Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 117 του Συντάγματος δεν κωλύει το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας να κηρύξει την αναγκαστική απαλλοτρίωση δημοτικής δασικής έκτασης υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες του ιδιώτη υπέρ του οποίου θα εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην εν λόγω δημοτική έκταση. (πλειοψ.)

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΑ.Π.Ε., Νομοθεσία

Tags: , , ,

1 reply

  1. Τα αιολικά είναι Δημοσίου Συμφέροντος? Οι προμήθειες και τα χωματουργικά των Περιστέρη, Κοπελούζου, Καλλιτσάντζη και οι αρπαχτές της EDF, ENEL, ENGIE είναι δημόσιο συμφέρον? Τα αιολικά είναι ενεργειακή απάτη και συμφέρουν ΜΟΝΟ τις ξένες χώρες που εισπράττουν τις επιδοτήσεις που πληρώνουμε εμείς. Για αυτό ξεφορτωθήκαμε τον Σουλτάνο??… Δικά του ήταν τα δάση!

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: