ΟΔΕΔΥ: Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ  ∆ΑΣΟΠΟΝΩΝ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
«Ο.∆.Ε.∆.Υ»

Αθήνα, 18-03- 2014

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ- ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

Εδώ και δεκαπέντε χρόνια καταγγέλλουμε ότι κάθε χρόνο η παγκόσμια μέρα της ∆ασοπονίας συναντά την αρμόδια για τα ∆άση και το ΦΠ της χώρας μας ∆ασική Υπηρεσία, περισσότερο απαξιωμένη και υποβαθμισμένη απ την προηγούμενη.

Η δραματική υποβάθμιση, της άλλοτε κραταιάς ∆ασικής Υπηρεσίας ανάγεται σε πρωθύστερους των μνημονίων χρόνους και πήρε ραγδαία μορφή με τη μεταφορά της ∆ασοπυρόσβεσης στο Π.Σ το 1998 με κύρια χαρακτηριστικά, τη συνεχή υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση, τον κατακερματισμό του δασικού αντικειμένου και την ανάθεση δασικών αντικειμένων ή αρμοδιοτήτων σε άλλους φορείς (πυρκαγιές, θήρα, προστατευόμενες περιοχές κ.λ.π), τις ανύπαρκτες αναδασώσεις, την εκμηδένιση της πρόληψης των ∆ασικών πυρκαγιών, την ανυπαρξία ∆ασολογίου, την εγκατάλειψη των ∆ασονομείων.

Η φετινή παγκόσμια μέρα βρίσκει τη ∆.Υ στο στόχαστρο της μνημονιακής λαίλαπας, να απειλείται με τη χαριστική βολή, με όχημα τα υπό κατάρτιση οργανογράμματα.

Να επισημάνουμε εδώ κάποιες αναμφισβήτητες παραδοχές:

 • ότι η έκταση του ∆ασικού αντικειμένου όχι μόνο δε μειώθηκε αλλά αυξήθηκε. Τα ∆άση, οι ∆ασικές Εκτάσεις και τα ∆ασικά Εδάφη γενικά, ανέρχονται στη Χώρα μας σε 86 εκατομμύρια στρέμματα (ποσοστό 65%), από τα 132 της συνολικής της έκτασης. Ήδη με τη μεταφορά του αντικειμένου της αγροτικής ασφάλειας η Υπηρεσία μας προστατεύει συνολικά περίπουτο 95% της συνολικής έκτασης της Χώρας μας.
 • ότι οι ανάγκες προστασίας των ∆ασών και του ΦΠ πολλαπλασιάστηκαν αντί να μειωθούν λόγω αυξημένων αναγκών αστυνόμευσης που προέκυψαν και εξαιτίας της δυσμενέστατης οικονομικής συγκυρίας.
 • την ιδιαιτερότητα του ∆ασικού αντικειμένου που εκτείνεται έως τις εσχατιές της Ελληνικής επικράτειας.
 • ότι δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει κριτήριο και επιχείρημα αυτής της οργανωτικής συγκρότησης, πως όποια Υπηρεσία δεν είναι στελεχωμένη, δεν είναι και αναγκαία.
 • Ότι αυτό το τεράστιο σε έκταση και όγκο ∆ασικό αντικείμενο διαχειρίζεται με επιτυχία, υπερβάλλοντας όμως εαυτούς, από ελάχιστο αριθμό υπηρετούντων σήμερα ∆ασικών υπαλλήλων (816 ∆ασολόγους, 507 ∆ασοπόνους, 1937 ∆ασοφύλακες).
 • ότι ακόμη και απ τον ελάχιστο αυτό αριθμό των υπηρετούντων ∆ασοπόνων, αλλά και όλων των ∆ασικών υπαλλήλων, ένα σημαντικό ποσοστό βρίσκεται στα πρόθυρα της συνταξιοδότησης με ότι αυτό συνεπάγεται.
 • Ότι ο κατακερματισμός του ∆ασικού αντικειμένου είναι αντιεπιστημονικός και απέναντι στη διεθνή πρακτική.

Οι πρακτικές της διάσπασης του δασικού αντικειμένου αποβαίνουν ολέθριες για το ∆άσος, το οποίο δεν γνωρίζει ούτε εθνικά, πόσο μάλλον τοπικά σύνορα, όρια Περιφερειών, Νομών, ∆ήμων κλπ.

 • ότι το ∆άσος, ως το πλέον σταθερό οικοσύστημα του Φυσικού Περιβάλλοντος, αποτελεί την βέβαιη και ασφαλή άγκυρα όλων των δραστηριοτήτων, του πρωτογενή και μη τομέα. Γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, υδρονομία, αντιπλημμυρική προστασία, υγεία, αναψυχή, τουρισμός… εξαρτώνται άμεσα από το ∆άσος και πλείστες άλλες δραστηριότητες έχουν έμμεση εξάρτηση απ αυτό.
 • Ότι η ερήμωση της Ελληνικής υπαίθρου ακολούθησε την «πτώση» της ∆ασικής Υπηρεσίας

Ενόψει όλων των ανωτέρω αποτελεί οραματισμό και πρότασή μας, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας ∆ασικής πολιτικής που θα αντιμετωπίζει τα ∆άση και το ΦΠ σαν Εθνικό κεφάλαιο και που θα περιλαμβάνει:

 • Επαναφορά όλων ανεξαιρέτως των ∆ασικών αντικειμένων και ∆ασικών δραστηριοτήτων, που απομακρύνθηκαν κατά καιρούς εν όλω ή εν μέρει, στο φυσικό τους χώρο τη ∆ασική υπηρεσία, και ενιαία διαχείρισή τους. Οργάνωση φορέα ∆ασοπροστασίας με βάση το ομόφωνο πόρισμα της διακομματικής επιτροπής της Βουλής το 1992, επικαιροποιημένου.
 • Θεσμοθέτηση σύγχρονου οργανισμού με κύριο γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες της ∆ασοπονίας και όχι την υφιστάμενη τραγική κατάσταση της ∆ασικής υπηρεσίας σήμερα, με επαναφορά του αριθμού των οργανικών θέσεων πριν το ν.4024/2011. Οργανισμό αποκεντρωτικά σχεδιασμένο με ∆ασονομεία σε επίπεδο τμήματος στελεχωμένα απ όλους τους ∆ασικούς κλάδους και αυξημένες αρμοδιότητες, που σημαίνει ενίσχυση της ∆ασοπροστασίας και της επιτόπιας εξυπηρέτησης των πολιτών, γιατί ∆ασική Υπηρεσία υδροκέφαλη σημαίνει αναποτελεσματική και ανήμπορη να ανταποκριθεί στο ρόλο της.
 • Θεσμοθέτηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή της διάθεσης των προερχόμενων από δασικές δραστηριότητες πόρων, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της ∆ασοπονίας
 • Ορθολογική κατανομήτων οργανικών θέσεων μεταξύ των ∆ασικών Κλάδων.
 • Αποφασιστική ενίσχυση του ∆ασοπονικού Κλάδου, που αποτελεί τον κορμό της ∆ασικής Υπηρεσίας και έχει συρρικνωθεί δραματικά,
 • Προτεραιότητα ολοκλήρωσης του ∆ασολογίου σε ορατό χρόνο.

Η ∆ασική υπηρεσία σε παλαιότερους και επίσης χαλεπούς καιρούς υπήρξε η κραταιά ∆ημόσια υπηρεσία με την τεράστια προσφορά στην Ελληνική ύπαιθρο, με τα ορεινά υδρονομικά, τη συστηματική διαχείριση των ∆ασών μας, με την πρωτοφανή και πετυχημένη για τα καπιταλιστικά δεδομένα Κρατική Εκμετάλλευση ∆ασών (ΚΕ∆), στήριξε τους ορεινούς πληθυσμούς και την Εθνική οικονομία.

Έτσι και σήμερα μπροστά στη δεινή οικονομική και όχι μόνο συγκυρία επιβάλλεται ανασυγκροτούμενη και χρηματοδοτούμενη να ξαναγίνει ο πυλώνας της παραμονής, όσων απέμειναν, αλλά και της επιστροφής των ορεινών πληθυσμών στον τόπο τους.

Το ∆άσος όμως και το ΦΠ, ούτε θα μπορούσε και ούτε πρέπει να «προσφέρεται» για αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών του πόρων. Οι οικονομίες της στιγμής και της αρπαχτής είναι που έφεραν την Ελλάδα στη δεινή οικονομική θέση και στην κοινωνική εξαθλίωση.

Η Πολιτεία πρέπει επιτέλους να ενσκήψει στο ∆άσος της αειφορίας και όχι στο δένδρο της αρπαχτής. 

ODEDY

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ∆ΑΣΟΠΟΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – Ο.∆.Ε.∆.Υ.
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 31 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2310 546447, 2410538223 FAX: 2310 517084, 2410 251680 ΚΙΝ. 6973380915
e-mail: podypr@yahoo.gr website: http://www.dasoponos.com

——————————————–

dasosΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

1 reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: