Η απάντηση του ΥΠΕΚΑ στις ερωτήσεις για ενδεχόμενη κατάργηση δασαρχείων

dasiki

Πριν από ένα μήνα περίπου, οι βουλευτές Πέλλας, Θεοδώρα Τζάκρη και Γιώργος Καρασμάνης, κατέθεσαν ερωτήσεις στη Βουλή (ΕΔΩ και ΕΔΩ), προς τους αρμόδιους υπουργούς, σχετικά με την Έκθεση Επιθεώρησης – Έρευνας 383/Α/2013 για την οργάνωση και λειτουργία στα Δασαρχεία της χώρας του ΣΕΕΔΔ και τις προτάσεις που περιέχει.

Στην απάντηση του, ο Αν. Υπουργός ΠΕΚΑ, κ. Σταύρος Καλαφάτης, επισύναψε το υπ’ αριθμ. 1338/06-03-2014 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. Στο έγγραφο αυτό, η ανωτέρω Γενική Διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ, αναφέρει ότι ως αρμόδια επιτελική αρχή σχεδιασμού και εισήγησης της ασκούμενης δασικής πολιτικής, δεν έχει υποβάλει ουδέποτε μέχρι σήμερα, πρόταση κατάργησης των Δασαρχείων ή των Διευθύνσεων Δασών. Αντίθετα πιστεύει ότι τα προβλήματα λειτουργίας των εν λόγω δομών που έχουν ανακύψει με τα Π.Δ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που εκδόθηκαν σε επιταγή του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, Καλλικράτης), θα πρέπει να αντιμετωπιστούν λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την έκθεση της Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας, η οποία συστήθηκε δυνάμει της αρ. πρωτ. 19066/18.04.2011 απόφασης του τότε Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και η οποία απεστάλη στους αρμόδιους Υπουργούς με το υπ’ αρ. πρωτ. 43892/21-11-2012 έγγραφο της τότε Γενικής Διευθύντριας Διοικητικής Υποστήριξης.
  2. Την από Ιούνιο 2013 έκθεση αξιολόγησης δομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
  3. Την από Φεβρουάριο 2013 έκθεση αξιολόγησης δομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
  4. Την αριθμ. 383/Α/2013 Έκθεση Επιθεώρησης – Έρευνας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., που αναφέρεται στα Δασαρχεία και στις Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία της χώρας.
  5. Το από Νοέμβριο 1993 πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τα δάση.
  6. Το από Μάρτιο 1998 πόρισμα της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων.

Τέλος, ενημερώνει ότι με την αρ. πρωτ. 104586/165/11-02-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ κου Καλαφάτη, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από :

α. Τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ως πρόεδρο,

β. Τον Ειδικό Γραμματέα Δασών ΥΠΕΚΑ, ως μέλος.

γ. Τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών της Ε.Γ.Δ. του ΥΠΕΚΑ, ως μέλος.

δ. Τον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ως μέλος.

ε. Τον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης που θα αφορά την αξιολόγηση των δομών και την αναδιάρθρωση των δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, με καταληκτική ημερομηνίας περάτωσης του έργου αυτού την 31.03.2104.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: