Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευομένων για Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

Τρία Πανεπιστήμια της χώρας ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προετοιμάσουν κατάλληλα και αποτελεσματικά επιστήμονες της χώρας σε μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης των λεκανών απορροής, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60 Ε.Κ. και τις διεθνείς προδιαγραφές.

Οι εκπαιδευόμενοι με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα (που περιλαμβάνει θεωρητική προσέγγιση, πρακτική και εργαστηριακή κατάρτιση) θα αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να μπορούν να διαγνώσουν, να αναλύσουν και να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν επιτυχώς τα προκύπτοντα θέματα στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής.

Το δι-ιδρυματικό και διατμηματικό πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών-Συντονιστής και Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών, Βιολογίας και Γεωλογίας) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος).

Η υλοποίηση αυτής της προσπάθειας θα επιτευχθεί μέσω του εγκεκριμένου προγράμματος δια-βίου μάθησης «Σύγχρονες περιβαλλοντικές και τεχνολογικές εφαρμογές στην παρακολούθηση, διαχείριση και αποτίμηση υδάτινων συστημάτων».

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) κύκλους των τριών (3) τμημάτων (ένα τμήμα σε κάθε έδρα συμμετέχοντος ΑΕΙ/κύκλο, δηλαδή στο Βόλο, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη). Συνολικά, το πρόγραμμα θα διαρκέσει τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, το εαρινό εξάμηνο 2014, το χειμερινό εξάμηνο 2014 και το εαρινό εξάμηνο 2015 (δηλαδή, 1 κύκλος ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο).

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.
Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες: http://pega-water-resources.uth.grΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: