Υλοποίηση του Προγράμματος ∆ασοπροστασίας έτους 2014.

egkuklios

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 109256 / 2642/30.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0Ε0-Ο3Ν)

Θέμα: Υλοποίηση του Προγράμματος ∆ασοπροστασίας έτους 2014. 

To Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θα χρηματοδοτήσει και κατά το τρέχον έτος τις Αποκεντρωμένες ∆ασικές Υπηρεσίες προκειμένου να υλοποιήσουν πρόγραμμα ∆ασοπροστασίας. Για να ανταποκριθούν οι εν λόγω Υπηρεσίες στα καθήκοντα τους και κυρίως στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, στον έλεγχο της λαθροθηρίας, των καταπατήσεων και γενικά των δασικών ανομημάτων αλλά και στην άσκηση των αρμοδιοτήτων αγροτικής ασφάλειας που έχουν αναλάβει, απαιτείται η οργάνωση της συνεχούς λειτουργίας τους, η αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού τους και η συνεργασία τους με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως το Πυροσβεστικό Σώμα, τους Ο.Τ.Α., την Γ.Γ.Π.Π. και την Ελληνική Αστυνομία. Ο απαραίτητος συντονισμός δράσεων κρίνεται απαραίτητος ώστε οι διατιθέμενοι πόροι για τη δασική και αγροτική προστασία να αξιοποιούνται στο έπακρον.

Για τους λόγους αυτούς και σύμφωνα με τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις χρηματοδοτούνται ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία των ∆ασικών Υπηρεσιών τους, όπως αναλύεται παρακάτω:

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο: 109256 / 2642/30.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0Ε0-Ο3Ν)ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: