Οι διευθυντές της Α.Δ. Αιγαίου λένε όχι στην ποσόστωση του συστήματος αξιολόγησης

dioikitikis metarithmisis

Με έγγραφο προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εκφράζουν τους προβληματισμούς τους για την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι υπογράφοντες το έγγραφο υποστηρίζουν ότι με την επιβολή των προτεινόμενων ποσοστώσεων η βαθμολογία που θα λαμβάνει κάθε υπάλληλος  δεν θα συναρτάται προς την ατομική του αξία, τις ικανότητες και τις επιδόσεις του κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, αλλά προς το προκαθορισμένο ποσοστό ανά κλίμακα βαθμολόγησης.

Επιπλέον, τονίζουν ότι τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση απόφασης επιμερισμού των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης είναι ιδιαίτερα ασαφή και δεν ενδείκνυται για μια ουσιαστική αξιολόγηση των υπαλλήλων.

Τέλος, θεωρούν ότι η εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης δεν θα συνεισφέρει θετικά στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών των υποστελεχωμένων υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αλλά θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη διάλυση της έννοιας της συλλογικότητας και θα δημιουργήσει κλίμα ιδιαιτέρως αρνητικό στους χώρους εργασίας τόσο όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των πολιτών όσο και εν γένει του δημοσίου συμφέροντος.

Το έγγραφο, που κοινοποιείται επίσης στο Υπουργείο Εσωτερικών, στις άλλες  Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, φέρει τις υπογραφές των προϊσταμένων 3 γενικών διευθύνσεων και 14 διευθύνσεων. Μεταξύ αυτών και του Γενικού Διευθυντή Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων όπως και των διευθυντών των Διευθύνσεων Δασών Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου και Χίου.

Σχετικό αρχείο:

  • Έγγραφο Α.Π.: οικ. 25318/25.4.2014 με θέμα «Εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: