Ανάκληση εγκυκλίου με οδηγίες χαρακτηρισμού εκτάσεων

egk

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 109341/3009/12.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ50-ΡΝΞ)

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της αριθ. 204262/4545/23-11-2010 με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 νόμου 998/79, όπως ισχύει».

ΣΧΕΤ.: Οι με αριθ. 32, 33 και 34/2013 αποφάσεις του ΣΤΕ

Κατόπιν εκδόσεως των ανωτέρω σχετικών αποφάσεων του ΣΤΕ, όπου ρητά ορίζεται ότι 1ον) για τον ορισμό του δάσους «είναι αδιάφορο το είδος ή τα είδη των άγριων ξυλωδών φυτών, δηλαδή αν είναι δασοπονικά ή μη» και 2ον) «η προσθήκη της λέξεως «αναγκαία» εντάσσεται στους ορισμούς αυτούς και δεν τους ανατρέπει απαιτώντας μια αριθμητικώς προσδιοριζόμενη έκταση», ανακαλούμε τη με αριθ. 204262/4545/23-11-2010 (ΑΔΑ: 4Ι0Ξ0-9) εγκύκλιο με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 νόμου 998/79, όπως ισχύει», ως αντίθετης με το περιεχόμενο των αναφερόμενων αποφάσεων.

Οι Γενικές ∆/νσεις ∆ασών των Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στις ∆ασικές υπηρεσίες ευθύνης τους, για την πιστή εφαρμογή της.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Σχετικά αρχεία:

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 109341/3009/12.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ50-ΡΝΞ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 109341/3009/12.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ50-ΡΝΞ)ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags:

Αρέσει σε %d bloggers: