Έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών»

egk

Με την υπ’ αριθμ. 9536/9.5.2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1274/2014) εγκρίνεται, για το έτος 2014, η καταβολή οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους του προγράμματος «Πρώτη Δάσωση γεωργικών γαιών» από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι ενταχθέντες στο μέτρο της πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών στα πλαίσια των κανονισμών 797/1985, 1609/1989, 2080/1992 και 1257/1999, στους οποίους καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους παραπάνω κανονισμούς ενισχύσεις, σύμφωνα με τις εκδοθείσες εφαρμοστικές αποφάσεις, εφόσον διατηρούν τις δασικές επενδύσεις, σύμφωνα με το πλαίσιο και τις υποχρεώσεις κάθε κανονισμού.

Η παρεχόμενη έγκριση αφορά τις νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, για το εν λόγω μέτρο, την περίοδο προγραμματισμού 2000−2006, στα πλαίσια του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ).

Η καταβολή των ανειλημμένων υποχρεώσεων του προγράμματος «πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» περιλαμβάνει την κάλυψη εξόδων πρώτης εγκατάστασης, συντήρησης και εισοδηματικής απώλειας για τους δικαιούχους για τους οποίους εκδόθηκαν οι προβλεπόμενες εγκριτικές αποφάσεις ένταξης μέχρι την ημερομηνία 31−12−2006.

Η δημόσια δαπάνη για το έτος 2014 ανέρχεται στο ύψος των 7.500.000,00 € και αφορά στην κάλυψη νομικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους και περιλαμβάνουν την καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων στα πλαίσια του μέτρου της πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών.

Με την ίδια ΚΥΑ εγκρίνεται, για την υποστήριξη του προγράμματος και την πραγματοποίηση ελέγχων, η διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 200.000,00 €, από τον Κ.Α.Ε. 5323 του Φ. 31/130 «Υπηρεσίες Δασών» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η κατανομή του ποσού στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Δασών.

Σχετικό αρχείο:

  • ΚΥΑ 9536/9.5.2014 (ΦΕΚ Β΄1274/2014) Έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» του ΠΑΑ 2007−2013, κατά το έτος 2014.


ΚατηγορίεςΔάσωση Γεωργικών Γαιών

Tags:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: