Πρακτική άσκηση φοιτητών Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

dasiko xorio

Με την αριθμ. Φ5/37337/Β3/2014 (ΦΕΚ Β΄1318) ΚΥΑ εγκρίθηκε η αποζημίωση των φοιτητών του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση το 2013 ως εξής:

• ογδόντα τρεις (83) φοιτητές του ΣΤ ́ εξαμήνου στις δασικές εγκαταστάσεις (δασικό χωριό Ελατιάς) του Δασικού Συμπλέγματος Δυτικού Νέστου, αρμοδιότητας της Δασικής Υπηρεσίας Δράμας το μήνα Αύγουστο του έτους 2013

• εξήντα εννέα (69) φοιτητές του Η ́ εξαμήνου στις δασικές εγκαταστάσεις (δασικό χωριό Ελατιάς) του Δασικού Συμπλέγματος Δυτικού Νέστου, αρμοδιότητας της Δασικής Υπηρεσίας Δράμας το μήνα Ιούλιο του έτους 2013

• εξήντα εννέα (69) φοιτητές του Η ́ εξαμήνου σε Δασαρχεία και λοιπές Δασικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών το μήνα Αύγουστο του έτους 2013

Η αποζημίωση και η ασφαλιστική κάλυψη (12.972,70 € + 2.234,31=15.207,01€) των φοιτητών βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του έτους 2014 του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΚΑΕ 0429 και ΚΑΕ 0551) στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: