Τα ασχημόπαπα που έγιναν κύκνοι…

evros-delta.gr

Το Δέλτα Έβρου αποτελεί τον σημαντικότερο τόπο διαχείμασης στην Ελλάδα για τα τρία είδη κύκνων που απαντώνται στην Ευρώπη, τον Βουβόκυκνο, τον Αγριόκυκνο και τον Νανόκυκνο. Εδώ έχουν καταγραφεί οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις και των τριών ειδών στην Ελλάδα.

Ειδικά για τα δύο είδη των Νανόκυκνων και των Αγριόκυκνων, υπάρχει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια στο Δέλτα, με την μέγιστη μέτρηση να καταγράφεται για τους Νανόκυκνους τον Φεβρουάριο του 2014 με 3.344 άτομα και για τους Αγριόκυκνους τον Ιανουάριο του 2008 με 2.015 άτομα. Να σημειωθεί ότι ο Νανόκυκνος έχει χαρακτηριστεί σαν Τρωτό είδος από το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας.

Οι αριθμοί των Βουβόκυκνων κατά την χειμερινή περίοδο κυμαίνονται συνήθως στα 3-4.000 άτομα ενώ περιστασιακά έχουν καταγραφεί και μεγαλύτεροι αριθμοί.

Την καλοκαιρινή περίοδο οι Νανόκυκνοι και οι Αγριόκυκνοι εγκαταλείπουν τελείως την περιοχή, ενώ ένας μικρός αριθμός Βουβόκυκνων (συνήθως μερικές δεκάδες) παραμένει ακόμα και το καλοκαίρι.

Φέτος, είχαμε την χαρά να δούμε τους Βουβόκυκνους να αναπαράγονται και πάλι στην περιοχή μετά από πολλά χρόνια, καθώς καταγράφηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, δύο ζευγάρια, εκ των οποίων το πρώτο έχει επτά μικρά κυκνάκια ενώ το δεύτερο πέντε.

Το γεγονός αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και αισιοδοξία, καθώς αποδεικνύει για άλλη μια φορά την σημαντικότητα του υγροτόπου για την ορνιθοπανίδα αλλά και την δυνατότητα της φύσης – με την κατάλληλη διαχείριση και προστασία – να αναγεννιέται.

Επίσης μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο που έχουμε αναλάβει για την συνολική διαχείριση, διαφύλαξη και ανάδειξη της περιοχής μας.

Παναγιώτης Ιωαννίδης

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

http://evros-delta.grΚατηγορίεςΆγρια Ζωή

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: