Ισχύει πλέον ο συνταγματικός ορισμός του δάσους

nisyros

Αποσπάσματα από δημοσίευμα στην εφ. ΚΟΝΤΡΑ

Στις 12 Μάη του 2014, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ν. Ταγαράς αναγκάστηκε να υπογράψει την εγκύκλιο την οποία εισηγούνταν η Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (ΔΠΔΦΠ), προτείνοντας την αποδοχή των αποφάσεων 32, 33 και 34/2013 του ΣτΕ.

Με την εγκύκλιο αυτή απόφαση θα ισχύει πλέον ο συνταγματικός ορισμός του δάσους (όπως διατυπώνεται στο άρθρο 24 του συντάγματος), με την προσθήκη ότι δε θα απαιτείται πλέον η ύπαρξη είτε συγκεκριμένων ειδών άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό είτε ένας συγκεκριμένος βαθμός συγκόμωσης και μια ελάχιστη έκταση προκειμένου αυτή να χαρακτηριστεί είτε ως δάσος είτε ως δασική έκταση. Ακόμη, με την εγκύκλιο αυτή απόφαση καταργήθηκε η απόφαση 204262/4545/23/11/2010 του πρώην υφυπουργού Περιβάλλοντος Αθ. Μωραΐτη, με την οποία εισάγονταν ελάχιστη έκταση και ελάχιστος βαθμός συγκόμωσης.

Η απόφαση αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί εκτός των άλλων αποσαφηνίζει και τη λέξη «αναγκαία» που εμφιλοχώρησε κατά την αναθεώρηση του συντάγματος του 2001, έχοντας ως αποτέλεσμα να «φάμε» το δασοκτόνο νόμο 3208/2003 και να προκληθεί έτσι μεγάλη ζημιά στο δασικό πλούτο της χώρας. Με λίγα λόγια, η απόφαση πάει πιο πέρα από την ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 24, που πολιτογραφήθηκε ως συνταγματικός ορισμός του δάσους και της δασικής έκτασης.

Για να υπάρχει πλήρης εικόνα τόσο για τον συνταγματικό όσο και για τον επιστημονικό ορισμό του δάσους, παραθέτουμε και την ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 24 του συντάγματος:

Συνταγματικός ορισμός του δάσους και της δασικής έκτασης: «Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά».

Αποσπάσματα από δημοσίευμα στην εφ. ΚΟΝΤΡΑ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αναδημοσιεύσεις έχουν σαν στόχο την ενημέρωση για τα τρέχοντα δασικά και περιβαλλοντικά θέματα και δημοσιοποιούνται με σκοπό να προκαλέσουν τον διάλογο και να εκφρασθούν οι απόψεις όλων, είτε αυτές είναι θετικές είτε αρνητικές, σε σχέση με τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται ότι οι αναρτήσεις απηχούν τις προσωπικές απόψεις των διαχειριστών της σελίδας.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Νομοθεσία

Tags: , ,

1 reply

 1. Ας μας απαντήσουν όμως
  1. Ποία είναι η έκταση εκείνη την οποία θα καταλάβουν οι παραγωγικές μονάδες και η οικιστική γη επί του συνόλου των δασικών εκτάσεων και των βοσκοτόπων;

  2. Ποιοί είναι εκείνοι οι βοσκότοποι, η αλλαγή της χρήσης των οποίων θα ανατρέψει την περιβαλλοντική ισορροπία στη Χώρα ;

  3. Πόσοι απ΄ αυτούς είναι κατάλληλοι για οικιστική ή άλλη αξιοποίηση και σε πόσα εν πάσει περιπτώσει σε πόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα ανέρχονται οι εκτάσεις τους, που η οικοπεδοποίηση τους θα ανατρέψει την οικιστική ισορροπία του Εθνικού Χώρου ;

  4. Πόσα εκατομμύρια Έλληνες θα σπεύσουν να αγοράσουν οικόπεδα;
  Ακόμη και αν έσπευδαν οι μισοί Έλληνες να αγοράσουν οικόπεδα, η συνολική ε-πιφάνειά τους θα ήταν μόλις 500 m2 x 5.000.000 / 1.000.000 = 2.500 km2,, δηλαδή ούτε το 2,00% της συνολικής εκτάσεως της Χώρας! Και φυσικά, το μεγαλύτερο μέρος από αυτά τα 2.500 km2 δεν θα αλλάξουν χρήση, αφού αντιστοιχούν στο 50% της έκτασης που σήμερα καταλαμβάνει η οικιστική γη στην Χώρα, ενώ όχι πέντε εκατομμύρια Έλληνες, αλλά ούτε ένα, δεν έχει ανάγκη από οικόπεδο.

  5. Ας απαντήσουν ατι συμβαίνει στη Γερμανία στην οποία η έκταση που καταλαμβά-νουν οι πόλεις και οι οικισμοί της ανέρχεται στο 18,60% στην Ολλανδία με 24,70% και στο με Βέλγιο στο 26,24% !, δεν διαμαρτύρεται κανείς και στην Ελλάδα με προ-εξάρχοντες ενώσεις και συλλόγους των δασολόγων, έχουμε ανακηρύξει Εθνική Καταστροφή τη μεταβολή της χρησιμοποίησης των βοσκοτόπων , των δασικών εκτάσεων , αλλά ακόμη και αυτών των δασών .

  6. Ας απαντήσουν για ποίο λόγο εμμένουν στην αντισυνταγματική διάταξη, με την οποία πέτυχαν να μην αναγνωρίζεται η ιδιοκτησία επί αυτών των εκτάσεων παρά επίσημα συμβόλαια και τις άδειες του Ελληνικού Κράτους για την αγορά τους. Γε-γονός το οποίο καθιστά τις δασικές υπηρεσίες τους μόνους αρμόδιους να αποφα-σίζουν ποιανού την ιδιοκτησία θα αναγνωρίζουν ; Αφού η απόφαση τους περί μη δασικού χαρακτήρα μιας εκτάσεως , συνεπάγεται και την αναγνώριση της ιδιο-κτησίας τους.

  7. Ας μας απαντήσουν που θα εγκατασταθούν χώροι αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων, κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών, πάρκα κεραιών, έργα ΑΠΕ, μονάδες παραγωγής ενέργειας από καύση, κτηνο-τροφικές μονάδες και πλήθος άλλων χρήσεων. Εκτός και αν πρέπει οι κτηνο-τροφικές μονάδες να εγκατασταθούν στην πλατεία Συντάγματος και το εργοστάσιο καύσεως απορριμμάτων στην πλατεία Ομονοίας ή νομίζουν ότι πρέπει να τα στέλ-νουμε στη Γερμανία για να καούν ;

  Για να καταλάβει και η κοινή γνώμη τη σοβαρότητα με την οποία οι ανωτέρω από-ψεις προσεγγίζουν το Πρόβλημα ή κυριαρχούνται από εμμονές διαστρεβλώσεις και επι-στημονικές διαστροφές, που έχουν συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην καταστροφή της παραγωγικής βάσης της Χώρας.
  Δημήτριος Κοτσώνης
  πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: