Διεύθυνση Δασών Χανίων: ενημέρωση για την παράνομη βόσκηση σε αναδασωτέες εκτάσεις

voski sta kammena2

www.neatv.gr

Όπως είναι ήδη γνωστό, μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς για την προστασία της καείσης δασικής έκτασης αυτή κηρύσσεται “υποχρεωτικώς αναδασωτέα αποκλειομένης της διαθέσεώς της για έτερον προορισμό” άμεσα εντός τριμήνου σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη δασική νομοθεσία.

Οι εκτάσεις δε που κηρύσσονται αναδασωτέες σύμφωνα με το Ν. 4061/2012 αποτυπώνονται σε χάρτη και μαζί με τις αποφάσεις κήρυξης αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να εξαιρεθούν, οι εκτάσεις αυτές, από την οικονομική ενίσχυση που δίδεται στους κτηνοτρόφους που τις έβοσκαν πριν την πυρκαγιά, αφού πλέον δεν θα βόσκονται.

Εξαιρετική σημασία έχουν τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 60 του πρόσφατου νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α/15-5-2014), σύμφωνα με το οποίο:

1. Ο δασάρχης αυτεπάγγελτα εκδίδει Δασική Αστυνομική Διάταξη Βοσκής (Δ.Α.Δ.Βοσκής) σε κάθε έκταση που κηρύχθηκε αναδασωτέα με την οποία απαγορεύεται η βοσκή παντός ζώου στην έκταση αυτή.

2. Στις κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις λόγω πυρκαγιάς, που υπέρκεινται χωριών, ή συνοικισμών ή βρίσκονται εντός λεκανών σχηματισμού χειμάρρων, απαγορεύεται η βοσκή, των μεν προβάτων και των μεγάλων ζώων το λιγότερο επί πενταετία, των δε αιγών το λιγότερο επί επταετία από την ημέρα της πυρκαγιάς.

3. Η βοσκή εντός των δασικών εκτάσεων των οποίων η προστασία και διαχείριση διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ασκείται μεν ελευθέρως, όμως από 15-5-2014 ημέρα ισχύος του Ν. 4264/14, μόνον κατόπιν διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης της περιοχής.

4. Δίδεται αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από την ισχύ του ανωτέρω νόμου για την κατάρτιση Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης τα οποία εντός τριών ετών από το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας αντικαθίστανται υποχρεωτικά από Οριστικά Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης.

5. Στο ανωτέρω Διαχειριστικό Σχέδιο ρυθμίζεται χωρικά η βοσκή, σύμφωνα με την υφιστάμενες και προκύπτουσες χρήσεις, καθώς και η βοσκοϊκανότητα της περιοχής και μελετάται η αναβάθμιση των βοσκήσιμων εκτάσεων προς εξυπηρέτηση της βοσκής.

6. Κατασκευές ή εγκαταστάσεις, που προβλέπονται από τα Διαχειριστικά Σχέδα Βόσκησης, για την εξυπηρέτηση και λειτουργία του βοσκοτόπου, των κτηνοτρόφων και την καλύτερη διαβίωση των ζώων, είναι επιτρεπτές.

7. Δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στις βοσκήσιμες εκτάσεις των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης οι δασικές εκτάσεις στις οποίες έχει απαγορευτεί η βοσκή, δηλαδή στις κηρυχθείσες ως αναδασωτέες εκτάσεις και σ’ αυτές που ισχύει Δασική Αστυνομική Διάταξη Βοσκής.

8. Τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, μετά και την έκδοση των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΚΑ), συντάσσονται μερίμνη των κτηνοτροφικών οργανώσεων, σε περίπτωση δε αδυναμίας αυτών από την Περιφερειακή Ενότητα και εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης μετά από εισήγηση του αρμόδιου δασάρχη.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως οι Κτηνοτρόφοι των Χανίων εν’ όψη και της αντιπυρικής περιόδου, να συμβάλουν στην προστασία από τις πυρκαγιές, των βοσκήσιμων δασικών εκτάσεων των οποίων έχουν την χρήση, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις ζημίες που προκύπτουν από αυτές τόσο στους ίδιους όσο και στο περιβάλλον.

Επισημαίνεται δε ότι η Δ/νση Δασών Χανίων θα είναι αρωγός στην διαδικασία της προετοιμασίας ως και της κατάρτισης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.

http://www.neatv.gr/el/24379/enimerosi-apo-ti-dieithinsi-dason-chanion-iia-tin-paranomi-voskisi-se-anadasotees-ektaseis.phpΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: