Εγκύκλιος για το πρόγραμμα «Διαύγεια»

diavgeia

Το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξέδωσε εγκύκλιο με διευκρινίσεις για την εφαρμογή των νέων διατάξεων του N. 3861/2010 για το πρόγραμμα «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4210/2013 και για την προετοιμασία των Φορέων στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος «Διαύγεια».

A. Εφαρμογή των νέων διατάξεων του N. 3861/2010 για το πρόγραμμα «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4210/2013

Aπό την 21η Νοεμβρίου 2013, ημερομηνία δημοσίευσης του N. 4210/2013 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχει αρχίσει η ισχύς του άρθρου 23 αυτού, οι διατάξεις του οποίου επιφέρουν τις εξής σημαντικές αλλαγές:

 • Ισχύς των αναρτημένων πράξεων. Οι πράξεις που αναρτώνται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» ισχύουν από την ανάρτησή τους με εξαίρεση τις πράξεις που είναι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παρ. 4).
 • Χρήση των αναρτημένων πράξεων με την επίκληση του Α.Δ.Α.  Οι αναρτημένες πράξεις στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση και αρκεί η επίκληση του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α) για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους, τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ των φορέων (παρ. 5).
 • Υπεροχή του αναρτημένου κειμένου έναντι του πρωτοτύπου – διόρθωση σφαλμάτων. Σε περίπτωση διαφοράς του αναρτημένου κειμένου και του κειμένου της πράξης, ισχύει το αναρτημένο (παρ. 6).
 • Ανάρτηση δαπανών.
 • Ρητή αναφορά στα όργανα που έχουν εκ του νόμου υποχρέωση έκδοσης αναρτητέων πράξεων (παρ. 1).
 • Ανάθεση του επιχειρησιακού συντονισμού και της ευθύνης λειτουργίας του Προγράμματος Διαύγεια, στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.)

B. Προετοιμασία Φορέων για τη νέα λειτουργικότητα του προγράμματος Διαύγεια 

Την 10η Ιουνίου 2014 θα γίνει η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος ” ΔΙΑΥΓΕΙΑ ” για το σύνολο των υπόχρεων φορέων. Από την ημερομηνία αυτή, οι αναρτήσεις των πράξεων θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην εφαρμογή με την νέα λειτουργικότητα και θα πάψει η λειτουργία του υπάρχοντος συστήματος.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας για τη νέα λειτουργικότητα του προγράμματος Διαύγεια καλούνται οι υπηρεσίες και οι φορείς να προετοιμασθοούν για την συλλογή και επεξεργασία, όπου αυτή απαιτείται, των παρακάτω:

 • Μητρώο Φορέων Δημοσίου – Οργανόγραμμα Φορέων. Ενόψη της υποχρέωσης των φορέων, βάσει του αρθρ. 8 του Ν. 3861/2010 να αναρτούν το οργανόγραμμά τους, θα πρέπει οι φορείς να προετοιμαστούν κατάλληλα για την συγκέντρωση των παρακάτω βασικών στοιχείων του φορέα τους:
 1. Βασικά στοιχεία φορέα: Όνομα (ελληνικά και αγγλικά), ΑΦΜ, ΦΕΚ οργανισμού (πιο πρόσφατο), ιστοσελίδα, πλήρης διεύθυνση (πόλη, οδός,αριθμός, ταχ. Κώδικας), τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) επικοινωνίας με το Φορέα, στοιχεία υπεύθυνου διαχείρισης του Μητρώου.
 2. Βασικά στοιχεία μονάδων φορέα ή εποπτευόμενων φορέων: Όνομα (ελληνικά και αγγλικά), ΦΕΚ ορισμού της μονάδας ή του εποπτευόμενου φορέα (πιο πρόσφατο), ιστοσελίδα, πλήρης διεύθυνση (πόλη, οδός, αριθμός, ταχ. Κώδικας), εποπτεύων φορέας
 3. Βασικά στοιχεία επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου (προγράμματος Διαύγεια ή Διοίκησης Προσωπικού ή Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου), υπηρεσιακό email, υπηρεσιακό τηλέφωνο.
 • Πρότυπα έντυπα φορέων – Έντυπα αιτήσεων. Για την περαιτέρω προώθηση της διαφάνειας και την εξυπηρέτηση των πολιτών, η νέα λειτουργικότητα του προγράμματος προβλέπει την δημοσιοποίηση ψηφιοποιημένων εντύπων / εγγράφων του κάθε φορέα καθώς και λοιπού πληροφοριακού υλικού χρήσιμου για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους. 

Οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα στελέχη του φορέα τους και στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας.

 Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: