Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε ημερίδα και δράση με τον τίτλο «Πρόληψη Δασικών Πυρκαγιών»

foties

Η Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Διοίκηση Σάμου, το Δήμο Σάμου καθώς και με την επιστημονική υποστήριξη του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ&ΤΔΠ) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού “ΔΗΜΗΤΡΑ” στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από το Πράσινο Ταμείο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. έργου με τίτλο «Συμβολή στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών κατά το έτος 2012-2014 με την μεθοδολογία INCA»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, εθελοντές και ιδιώτες, σε ημερίδα εργασίας για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών για το 2014 που διοργανώνεται στην Αίθουσα εκδηλώσεων (Δημοτικό Μέγαρο) του Δήμου Σάμου την Τρίτη 17 Ιουνίου 2014 με ώρα έναρξης την 9:30 και ολοκλήρωσης την 14:30.

Η ημερίδα έχει σαν στόχο την προώθηση της καλύτερης συνεργασίας όλων των ενδιαφερομένων για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, αξιοποιώντας σύγχρονες γνώσεις και μία μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στα πλαίσια ενός Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου με τον τίτλο INCA. Η μεθοδολογία στηρίζεται στον καθορισμό και τη συμφωνία κοινών στόχων πρόληψης και τη δημιουργία ομάδας εργασίας που θα αναλάβει να σχεδιάσει και να εκτελέσει δράσεις προς την επίτευξη των στόχων. Με δεδομένη την ανωτέρω στόχευση η ημερίδα θα περιλαμβάνει μικρό μόνο αριθμό παρουσιάσεων που θα αφορούν την πρόληψη και τη μεθοδολογία INCA. Προβλέπεται η διάθεση αρκετού χρόνου για συζήτηση ως προς τους στόχους, την ανάδειξη της ομάδας εργασίας και την κατάθεση προτάσεων για δράσεις προς επίτευξη των στόχων.

Η συμμετοχή όσων ανταποκριθούν στην πρωτοβουλία αυτή, εκπροσώπων φορέων που εμπλέκονται στις δασικές πυρκαγιές, ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης , εθελοντών, κλπ. είναι σαφώς εθελοντική και έχει ως στόχο την επίτευξη καλύτερης πρόληψης των πυρκαγιών μέσω συνεργασιών αλληλοϋποστήριξης και αλληλοενημέρωσης για τρέχουσες δράσεις, αξιοποίησης επιτυχημένων παραδειγμάτων , βελτίωσης επιστημονικών γνώσεων και καλύτερου συντονισμού και συνεργασίας.

Τυχόν φορείς που επιθυμούν να παρουσιάσουν (με 10-λεπτη παρουσίαση) δράσεις ή προγράμματα για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, να επικοινωνήσουν μέχρι την Πέμπτη 12-06-2014 με την κ. .Γεωργία Ευαγγελοπούλου, δασολόγο της Διεύθυνσης Δασών Σάμου (georgia.evagelopoulou@apdaigaiou.gov.gr, τηλ: 2273027435).

Επίσης παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προωθήσουν την παρούσα πρόσκληση σε όσους άλλους πιστεύουν ότι μπορεί να ενδιαφέρονται για να συμβάλλουν στην δράση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ

ΖΩΗ Α. ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις, Συνέδρια - Ημερίδες

Tags: , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε ημερίδα και δράση με τον τίτλο «Πρόληψη Δασικών Πυρκαγιών» | Επιστροφή στη φύση

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: