Πρόσληψη ενός δασολόγου στο Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού

ergas

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μούστου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μούστου», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Άξονας 9 – Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 2007-2013 που υλοποιείται από το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μούστου, που εδρεύει στο νομό Αρκαδίας και συγκεκριμένα:

  •  ενός (1) ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ με διάρκεια σύμβασης 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης 

Για τα απαιτούμενα προσόντα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, την βαθμολόγηση και για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την σύμβαση δείτε την Ανακοίνωση ΣΟΧ που ακολουθεί.

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/2014 Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μούστου

.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας έκδοσης και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: