Πρόσληψη Δασολόγου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ergas

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφύλιας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς» που εδρεύει στο νομό Αχαΐας, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Άξονας 9 – Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοττοικιλότητας) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 2007-2013 και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

714046Ψ8ΒΓ-9Φ6

Για τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, την βαθμολόγηση και για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την σύμβαση δείτε την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2014 που ακολουθεί.

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/2014 Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφύλιας

.ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: