Κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο ΥΠΕΚΑ – Μείωση του αριθμού διοριστέων

YPEKA43

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚHΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/406/15658/1-7-2014 (ΦΕΚ Β’ 2019)
Κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/385/οικ.14389/6−6−2014 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και αντί του:

  • Εννέα (9) άτομα σε θέσεις κλάδο ΠΕ Δασολογικού του πίνακα διοριστέων ΑΣΕΠ ΦΕΚ 822/Γ΄/2010 και
  • Τέσσερα (4) άτομα σε θέσεις κλάδου ΤΕ Δασοπόνων του πίνακα διοριστέων ΑΣΕΠ ΦΕΚ 228/Γ΄/2010,  ισχύει το:
  • Τέσσερα (4) άτομα σε θέσεις κλάδου ΠΕ Δασολογικού του πίνακα διοριστέων ΑΣΕΠ ΦΕΚ 822/Γ΄/2010 και
  • Δύο (2) άτομα σε θέσεις κλάδου ΤΕ Δασοπόνων του πίνακα διοριστέων ΑΣΕΠ ΦΕΚ 228/Γ΄/2010


ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: