Δημοσιεύτηκαν οι ρυθμίσεις θήρας – Ξεκινά η έκδοση των αδειών κυνηγιού

 

2014_15_B


Δημοσιεύτηκαν αργά σήμερα το απόγευμα (6.8.2014) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι ετήσιες υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τα τέλη έκδοσης αδειών θήρας 2014-2015, την ετήσια συνδρομή των κυνηγών στους αναγνωρισμένους κυνηγετικούς συλλόγους  καθώς και οι ρυθμίσεις θήρας 2014-2015. To dasarxeio.com για μια φορά ακόμα δημοσιεύει πρώτο τις επίσημες αποφάσεις που αφορούν σημαντικά θέματα θήρας. Από αύριο οι δασικές αρχές θα μπορούν πλέον να εκδίδουν ή να θεωρούν άδειες κυνηγιού για την κυνηγετική περίοδο 2014 – 2015.

RUTHMISEIS teli copy syndromi2

ΚΥΑ 112013/2080/28.7.2014 (ΦΕΚ Β’ 2152)  Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2014 – 2015.

Υπουργική Απόφαση 112012/2071/28.7.2014 (ΦΕΚ Β’ 2151)Kαθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους

Υπουργική Απόφαση 112022/2168/5-8-2014 (ΦΕΚ Β΄2154) Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2014 – 2015.

pinakas_thiras_2014_2015b

Τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού για το κυνηγετικό έτος 2014 – 2015

Τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού για το κυνηγετικό έτος 2014 – 2015 καθορίζονται ως εξής:

1. Για τους κυνηγούς αναγνωρισμένων συνεργαζομένων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κυνηγετικών συλλόγων:

Τέλη τοπικής άδειας κυνηγιού 10 ευρώ
Τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγιού 30 ευρώ
Τέλη γενικής άδειας κυνηγιού 60 ευρώ.

2. Για τους υπηκόους Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους διπλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις ∆ασικές Αρχές, αυτοί καταβάλλουν υπέρ του «Πράσινου Ταμείου−Ειδικός Φορέας ∆ασών» (λογ. 26671/8 και κωδ. 3321) τα ανωτέρω τέλη, με προσαύξηση κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του ποσού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγετικών συλλόγων, που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρ. 19 του ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191 Α ́).

Όσοι κυνηγοί εκδώσουν άδεια κυνηγιού απευθείας από την δασική αρχή θα καταβάλλουν τα παραπάνω τέλη και επιπλέον το 90% του ποσού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγετικών συλλόγων που όπως θα δούμε παρακάτω είναι 60 ευρώ. Για την τοπική άδεια για παράδειγμα ο κυνηγός θα πληρώσει 10 + 54 = 64 ευρώ συν το χαρτόσημο, την ασφάλεια κλπ.

Ετήσια συνδρομή στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους

Για την κυνηγετική περίοδο 2014 – 2015, το ύψος της συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους συνεργαζόμενους Κυνηγετικούς Συλλόγους, καθορίζεται στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ, όσο δηλαδή ήταν και την προηγούμενη κυνηγετική περίοδο. Η ετήσια εισφορά των Κυνηγετικών Συλλόγων στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία καθορίζονται σε ποσοστό 8,35% (ήτοι ποσό 5,00 €) και 66,83% (ποσό 40,10 €) αντίστοιχα, από τις καταβαλλόμενες συνδρομές των κυνηγών – μελών τους. Με άλλα λόγια, από τα 60 ευρώ που πληρώνει ο κάθε κυνηγός ως ετήσια συνδρομή, τα 60 – (5,00 + 40,10) = 14,90 ευρώ παραμένουν στο Κ.Σ. που ανήκει ενώ τα υπόλοιπα 45,10 ευρώ καταλήγουν στην Κ. Ομοσπονδία και την Κ. Συνομοσπονδία.

Τα ποσά αυτά κατατίθενται από τον Κυνηγετικό Σύλλογο στους τηρούμενους αντίστοιχα λογαριασμούς για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς προς την αντίστοιχη Κυνηγετική Ομοσπονδία και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία, κατά την διαδικασία έκδοσης ή θεώρησης της άδειας θήρας και τα σχετικά παραστατικά κατάθεσής τους, ήτοι τα τραπεζικά γραμμάτια εισπράξεως αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ή θεώρηση της αδείας θήρας.ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , ,

1 reply

  1. Είναι όντως “σαφέστερη” η εικόνα & αποσαφηνίστηκαν όλες οι απορίες τωρα!!!… πολύ ευχαριστούμε για την ενημέρωση.. Πρόδρομος.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: