Ξεκινά η κυνηγετική περίοδος – Ρυθμίσεις θήρας κυνηγετική​ς περιόδου 2014-2015

Thira kunigos oplo

Σημ. dasarxeio.com: επειδή το Δελτίο Τύπου που ακολουθεί περιέχει διατυπώσεις που μπορεί να δημιουργήσουν εσφαλμένη εντύπωση για ορισμένα, σημαντικά σημεία των ετήσιων υπουργικών αποφάσεων που καθορίζουν το ύψος της τιμής έκδοσης της άδειας κυνηγιού, σας προτείνουμε να διαβάσετε τις σχετικές αποφάσεις όπως δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [ΕΔΩ] και [ΕΔΩ].


ΥΠΕΚΑ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014

 Ξεκινά σε λίγες ημέρες η κυνηγετική περίοδος – Ρυθμίσεις θήρας κυνηγετικής περιόδου 2014-2015

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για τις ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2014-2015 και βρίσκεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το τρέχον κυνηγετικό έτος ορίζεται από 20 Αυγούστου 2014 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2015. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω γενικής ρύθμισης επιτρέπεται η θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2015. Παράλληλα υπεγράφησαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ Νίκο Ταγαρά και βρίσκονται επίσης υπό δημοσίευση οι υπουργικές αποφάσεις για τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγίου και για την ετήσια συνδρομή κυνηγών για το κυνηγετικό έτος 2014 – 2015. Για το τρέχον κυνηγετικό έτος 2014- 2015 τόσο στα τέλη όσο και στη συνδρομή δεν υπήρξε καμία αύξηση του τιμήματος, παραμένοντας στα περυσινά επίπεδα.

Σχετικά με το θέμα ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς δήλωσε:

«Η κυνηγετική περίοδος για φέτος θα διαρκέσει από τις 20 Αυγούστου 2014 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015. Καλώ άπαντες να ασκούν τις δραστηριότητές τους στη φύση με σεβασμό στο περιβάλλον και τις ρυθμίσεις της δασικής νομοθεσίας. Η Δασική Υπηρεσία μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της χλωρίδας και της πανίδας της χώρας, ενώ παράλληλα η θηροφυλακή σε συνεργασία με τις κατά τόπους υπηρεσίες φροντίζει για την πάταξη της λαθροθηρίας. Σημειώνω επίσης ότι με την απόφαση για τα τέλη θήρας και τις συνδρομές, δεν αυξήσαμε αλλά κρατήσαμε σταθερό το ύψος των χρημάτων που καταβάλλουν οι κυνηγοί, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική συγκυρία».

Σημειώνεται ότι:

Α: Τα τέλη αδειών θήρας καθορίζονται κάθε έτος με ΚΥΑ των Αν.Υπ. Οικονομικών και ΠΕΚΑ και αφορούν στον καθορισμό του τιμήματος για τις τρείς κατηγορίες αδειών θήρας (τοπική, περιφερειακή, γενική) όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Την παρελθούσα κυνηγετική περίοδο 2013 -2014, τα τέλη αδειών θήρας ήταν και παρέμειναν κατά κατηγορία ως εξής:

Τοπική άδεια κυνηγιού: 10 ευρώ, και φτάνει συνολικά στο ύψος των 107 ευρώ περίπου*

Περιφερειακή άδεια κυνηγιού: 30 ευρώ, και φτάνει συνολικά στο ύψος των 127 ευρώ περίπου*

Γενική άδεια κυνηγιού: 60 ευρώ και φτάνει συνολικά στο ύψος των 157 ευρώ περίπου*

Κυνηγοί που αποκτούν άδεια θήρας απευθείας από τις δασικές αρχές τα αντίστοιχα τέλη της παραπάνω Κ.Υ.Α προσαυξάνονται σε ποσοστό 90%.

Η ετήσια συνδρομή των κυνηγών στις αναγνωρισμένες κυνηγετικές οργανώσεις καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ και εισπράττεται κατά την έκδοση αδειών θήρας όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Την παρελθούσα κυνηγετική περίοδο 2013 -2014 η ετήσια συνδρομή των κυνηγών στις αναγνωρισμένες κυνηγετικές οργανώσεις  ήταν 60 ευρώ.

Β: Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ», ενώ παρατίθενται επίσης οι γενικές και ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν κατά τη φετινή κυνηγετική περίοδο:

 pinakas_thiras_2014_2015b
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύεται το κυνήγι:
1.1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής
1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων
1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας
1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών
1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής
1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές
1.7. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ 414985/29.11.85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.85) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23/2/2012) και ισχύει.
1.8.  Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγιού, λόγω πυρκαγιών, όπως αναφέρεται στο σημείο 23 του προοιμίου της
1.9. παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
1.10.   Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.
2.     Απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
3.     Επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στη νήσο Λήμνο, όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις κοινές αποφάσεις των Αν. Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδονται κάθε χρόνο και αφορούν τη δίωξη του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού στη Νήσο Λήμνο.
4.     Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
5.     Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1.   Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
2.   Περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2014 μέχρι και 20.1.2015 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).
3.   Επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι πέντε (5) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.
4.   Επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2014 μέχρι 20.1.2015 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.1.2015 μέχρι 28.2.2015 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι. Διευκρινίζεται ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2.
5.   Απαγορεύεται το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.
6.   Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
7.   Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρευσίμων ειδών που επισυνάπτεται της παρούσης με τις παρακάτω εξαιρέσεις:
α) στο νομό Λέσβου επιτρέπεται το κυνήγι της τις παρακάτω Κυριακές: 21.9.2014, 28.9.2014, 05.10.2014, 12.10.2014, 19.10.14. και 26.10.14, 02.11.2014 και 09.11.2014
β) στους νομούς Σάμου και Χίου και στην περιοχή της Α’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων (Α’ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το κυνήγι της από 15.09.2014έως 30.11.2014 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή, Εξαιρείται η Νήσος Χίος η οποία επλήγη από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2012 όπου επιτρέπεται από 15.9.2014 έως 30.11.2014 μόνο τις μέρες Σάββατο – Κυριακή.
γ) Παρατείνεται η ισχύς της παραγράφου (Α) της αριθ. 97734/4284/14.8.2007 (ΦΕΚ 1657/Β/21.08.2007) απόφασή «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» από 20.08.2012 έως 14.09.2012.

* Σημείωση dasarxeio.com: Οι τιμές που αναγράφονται είναι ενδεικτικές και δεν καλύπτουν το σύνολο των κυνηγετικών συλλόγων αφού ως γνωστόν η τελική τιμή εξαρτάται από το ύψος της έκτακτης εισφοράς κάθε κυνηγετικού συλλόγου.


ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , ,

4 replies

 1. αληθεια η ψεματα σε χωρες ΕΕ είναι δωρεαν η αδεια

 2. Τοπική άδεια κυνηγιού: 10 ευρώ, και φτάνει συνολικά στο ύψος των 107 ευρώ περίπου*

  Περιφερειακή άδεια κυνηγιού: 30 ευρώ, και φτάνει συνολικά στο ύψος των 127 ευρώ περίπου*

  Γενική άδεια κυνηγιού: 60 ευρώ και φτάνει συνολικά στο ύψος των 157 ευρώ περίπου*

  Κυνηγοί που αποκτούν άδεια θήρας απευθείας από τις δασικές αρχές τα αντίστοιχα τέλη της παραπάνω Κ.Υ.Α προσαυξάνονται σε ποσοστό 90%.

  Αν κατάλαβα καλά με βάση τα παραπάνω, αν κάποιος εκδώσει άδεια απευθείας από το Δασαρχείο, θα πληρώσει παραπάνω το 90% των 10 ευρό =9 για τοπική, 90% χ 30 ευρό=27 για περιφερειακή και 90% χ 60 ευρό= 54 για γενική.

  Ενώ μέχρι πέρυσι πλήρωνε το 90% των εισφορών υπέρ των κυνηγητικών οργανώσεων, δηλαδή 90% χ 60=54 ευρό.

  Άλλαξε κάτι ή έχει γίνει κάποιο λάθος εκ παραδρομής;

  • Γενικά το Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΚΑ έχει σε αρκετά σημεία διατυπώσεις που προδίδουν ότι ο συντάκτης του δεν είχε ολοκληρωμένη γνώση της διαδικασίας έκδοσης των αδειών θήρας, των ρυθμίσεων, του κόστους κλπ. Ενώ είναι γνωστό ότι το κόστος της άδειας εξαρτάται και αλλάζει σε σημαντικό βαθμό από τις έκτακτες εισφορές υπέρ Κ.Σ. και Κ.Ο., ο συντάκτης του δελτίου τύπου το θεωρεί ίδιο για όλους του Κ.Σ. και το εξαρτά με τα τέλη έκδοσης. Πέρσι μεταξύ των Κ.Σ. υπάρχαν διαφορές στη Τοπική άδεια που ξεπερνούσαν και τα 50 ευρώ εάν σκεφτείς ότι ο Κ.Σ. Σητείας είχε έκτακτη εισφορά 50 ευρώ + 13 για την Κ.Ο. ενώ άλλοι σύλλογοι είχαν έκτακτη των 5 ευρώ.
   Όσο αφορά το ερώτημα σας, το 90% αφορά την ετήσια συνδρομή των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κ.Σ.. Πέρσι η συνδρομή ήταν 60 ευρώ, το ίδιο θα είναι και φέτος, δλδ 60 χ 90% = 54 ευρώ. Φέτος εάν αλλάξει κάτι θα δείξει τις επόμενες μέρες με την δημοσιεύσει των αποφάσεων.

   • Έτσι όπως το γράφει το ΔΤ το 90% επιβάλλεται στα τέλη της άδειας και όχι στο σύνολο των τακτικών εισφορών(60 ευρό) υπέρ των κυνηγητικών οργανώσεων. Και για αυτό σας ρώτησα αν άλλαξε κάτι ή αν είναι απλά λάθος.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: