Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

Chamomile

Δημοσιεύθηκε, σήμερα, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (άνηθος, βασιλικός, χαμομήλι, θυμάρι και ρίγανη). 

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται τα ελάχιστα προς εξέταση χαρακτηριστικά και οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη διενέργεια της εξέτασης των ποικιλιών των ειδών άνηθος (Anethum graveolens L.), βασιλικός (Ocimum basilicum L.), χαμομήλι (Matricaria recutita L.), θυμάρι (Thymus vulgaris L.) και ρίγανη (Oreganum vulgare L.) και η διαδικασία εγγραφής, ανανέωσης και διαγραφής τους από τον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών.

Για να εγγραφεί μία ποικιλία αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών στον Εθνικό Κατάλογο, υποβάλλεται από τον δημιουργό της ποικιλίας ή τον διατηρητή αυτής ή τον νόμιμο εκπρόσωπό αυτών που έχει την έδρα του ή την κατοικία του στη Χώρα και ο οποίος έχει ορισθεί με εξουσιοδότηση του δημιουργού ή του διατηρητή της ποικιλίας, στο Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών (ΙΕΠΚΦ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ειδική έντυπη αίτηση και έντυπο που χορηγούνται από αυτό, συνοδευόμενη από σειρά απαραίτητων δικαιολογητικών που περιγράφονται αναλυτικά στην εν λόγω απόφαση.

Η εγγραφή μιας ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο ισχύει για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, αρχομένου από την 1η Ιανουαρίου του επομένου της εγγραφής έτους και  δύναται να ανανεώνεται, εάν εξακολουθεί να καλλιεργείται σε τέτοια κλίμακα ώστε να δικαιολογείται η ανανέωση εγγραφής της, ή αν πρέπει να διατηρηθεί για την διαφύλαξη των φυτικών γενετικών πόρων και εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι απαιτήσεις όσον αφορά την διακριτότητα, την ομοιομορφία και τη σταθερότητα.

Σχετικό αρχείο:

  • Υ.Α.  7057/102367/8.8.2014 (ΦΕΚ Β΄2266) Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (άνηθος, βασιλικός, χαμομήλι, θυμάρι και ρίγανη)


ΚατηγορίεςΧλωρίδα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: