Η Ελλάδα υιοθετεί την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014

 Γιάννης Μανιάτης: «Η Ελλάδα υιοθετεί την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα»

 Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης,  υπέγραψε την Τρίτη 26 Αυγούστου 2014 την Υπουργική Απόφαση  με την οποία εγκρίνεται η Εθνική Στρατηγική 15ετούς διάρκειας και το 5ετές Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς η Ελλάδα αποκτά ύστερα από 15 χρόνια προσπάθειας και διαβούλευσης τη δική της στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της και τη διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000.

Επιπλέον, αποτελεί εκπλήρωση στο ακέραιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, οι οποίες απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα.

Εντός του επόμενου διμήνου, θα έχει ολοκληρωθεί η ιεράρχηση προτεραιοτήτων και η έναρξη υλοποίησης δράσεων για την πενταετία 2014-2019, πάντα στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός νέου μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης.

Με αφορμή την υιοθέτηση και έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής και του 5ετούς Σχεδίου Δράσης υλοποίησης των στόχων της, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Ελληνική Πολιτεία διαθέτει πλέον τη δική της Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και το Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της. Δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη προσπάθεια, η θεσμοθέτηση της Εθνικής μας Στρατηγικής για την προστασία και διαχείριση της πολύτιμης βιοποικιλότητάς μας αποτελεί σήμερα πραγματικότητα.

Η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας αποτελεί την ολοκλήρωση μιας μακράς πορείας που ξεκινάει το 1999, πέντε χρόνια μετά την κύρωση με νόμο (ν. 2204/1994) της Διεθνούς Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα από τη χώρα μας, και ολοκληρώνεται σήμερα, το 2014.

Η επόμενη μέρα για την έναρξη εφαρμογής της Εθνικής μας Στρατηγικής έχει ήδη ξεκινήσει, με την εκπόνηση ενός συνεκτικού Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα.

Το επόμενο δίμηνο, θα έχει ολοκληρωθεί από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, την ΟΔΕ-Φύση και την Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000 η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και η έναρξη υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο των ειδικών στόχων εφαρμογής της Στρατηγικής για την πενταετία 2014-2019. Μια διεργασία που είναι στενά συνδεμένη με το σε εξέλιξη έργο του ΥΠΕΚΑ για την κατάρτιση του Εθνικού Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας, το οποίο αποτελεί κεντρικό σχεδιαστικό εργαλείο συντονισμού των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων για το φυσικό περιβάλλον σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, εξασφαλίζοντας τη συμπληρωματικότητα και συνοχή τους.

Η εφαρμογή μέτρων αποτελεσματικής διατήρησης της Βιοποικιλότητας και διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000 αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής μας.

Το φυσικό περιβάλλον και η Βιοποικιλότητα που περικλείει αποτελεί το βασικό υπόβαθρο και τον καταλύτη ενός άλλου μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης της Ελλάδας που οραματιζόμαστε και μπορούμε να κάνουμε πράξη».

Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα

National Biodiversity StrategyΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: