Ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ για τις πράξεις χαρακτηρισμού

dp_ypeka

Τις τελευταίες ημέρες ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ για την ανάρτηση των πράξεων χαρακτηρισμού. 

Στον δικτυακό τόπο (dp.ypeka.gr) θα αναρτάται κάθε πράξη χαρακτηρισμού μετά του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος ή απόφαση των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρο 42 του ν. 4280/2014, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, όπως ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014.

Μέσω του δικτυακού τόπου (dp.ypeka.gr) δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει πλήρη, λεπτομερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση και γνώση των αποφάσεων που αφορούν πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.), η οποία αντιστοιχεί με την επιβαλλόμενη από τον νόμο δημοσίευση, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο προκειμένου να προσφύγει στην Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 ή να προσφύγει δικαστικώς.

istoselidaΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

2 replies

  1. Είναι όντως χρήσιμη η ιστοσελίδα αυτή για τα τοπογραφικα διαγράμματα

  2. Το τοπογραφικό της πράξης πρέπει να έχει σύνδεση με τους ορθοφωτοχάρτες του κτηματολογίου για να επικαλούμαστε έλεγχο και δυνατότητα προσφυγής από τους πολίτες. Δεν είναι δυνατόν ο κάθε πολίτης να πληκτρολογεί τις συντεταγμένες για να ενημερωθεί. Διαφορετικά θα πρέπει να μπουν οδηγίες για το “πέρασμα” του πολυγώνου στους ορθοφωτοχάρτες της Κτηματολόγιο.
    Νομίζω ότι στα τοπογραφικά των πράξεων που αναρτώνται και κυρίως σε αυτά που περιέχουν διορθώσεις, κατατμήσεις, διαχωρισμό εκτάσεων σε τμήματα (δασικά μη Δασικά) κτλ. θα πρέπει να υπάρχει πίνακας συντεταγμένων.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: