Να τηρηθούν οι εγκύκλιοι για το χαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων

Ζητάει το ΤΕΕ Μαγνησίας με επιστολή του στη Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και το Δασαρχείο Βόλου

Επιστολή με την οποία ζητάει την (αυτονόητη) τήρηση των σχετικών εγκυκλίων και την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων χαρακτηρισμού του αρ. 14 του ν. 998/1979, απέστειλε το ΤΕΕ Μαγνησίας προς τη Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας κ. Καλλιόπη Γερακούδη, το Διευθυντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Θεσαλίας κ. Βασίλειο Μιχαλέ, τη Διευθύντρια Δασών Νομού Μαγνησίας κ. Ελένη Δημητρακοπούλου και το Δασάρχη Βόλου κ. Νικόλαο Ντίτορα.

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ Μαγνησίας είχε αποστείλει για το ίδιο θέμα επιστολή προς το Δασάρχη Βόλου στις 22 Σεπτεμβρίου, όπου τον ενημέρωνε για διαμαρτυρίες μηχανικών αναφορικά με τη μεγάλη καθυστέρηση διεκπεραίωσης υποθέσεων χαρακτηρισμού, δυνάμει του αρ. 14 του Ν. 998/1979.

Ωστόσο με την απάντηση του το Δασαρχείο Βόλου, όπως αναφέρει το ΤΕΕ Μαγνησίας, «γι’ άλλη μια φορά αρνείται με τρόπο μάλιστα προκλητικό, να συμμορφωθεί με τις Εγκυκλίους των Υπουργείων και των ιεραρχικά ανωτέρων οργάνων. Μάλιστα ως λόγο της άρνησης συμμόρφωση σας, επικαλείται την πιθανότητα «συναλλαγής» του οργάνου με τον πολίτη, δημιουργώντας δυσμενείς εντυπώσεις για την λειτουργία και τον έλεγχο της συγκεκριμένης υπηρεσίας.»

Ειδικότερα στη επιστολή του ΤΕΕ Μαγνησίας αναφέρεται:
«Με το πρώτο σχετικό μας έγγραφο, σας ενημερώναμε για διαμαρτυρίες μηχανικών μας για την μεγάλη καθυστέρηση διεκπεραίωσης υποθέσεων χαρακτηρισμού, δυνάμει του αρ. 14 του Ν. 998/1979. Σε απάντηση αυτού, το Δασαρχείο Βόλου μας απέστειλε το με αρ. (2) σχετικό έγγραφο.

Με την απάντηση του το Δασαρχείο, γι’ άλλη μια φορά αρνείται με τρόπο μάλιστα προκλητικό, να συμμορφωθεί με τις Εγκυκλίους των Υπουργείων και των ιεραρχικά ανωτέρων οργάνων. Μάλιστα ως λόγο της άρνησης συμμόρφωση σας, επικαλείται την πιθανότητα «συναλλαγής» του οργάνου με τον πολίτη, δημιουργώντας δυσμενείς εντυπώσεις για την λειτουργία και τον έλεγχο της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απάντηση του Δασάρχη Βόλου κ. Νικόλαου Ντίτορα, «η επίκληση δε τη επισυναπτόμενης, στο έγγραφό σας 110789/1293/2-9-2014 εγκυκλίου (η οποία παρεμπιπτόντως δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας), σύμφωνα με την οποία «…μέχρι την έκδοση του ως άνω Π.Δ. η υπαγωγή εκτάσεων στις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρ. 3 του Ν. 998/79• όπως ισχύει, θα διενεργείται, κατά την επιστημονική κρίση του αρμόδιου δασικού οργάνου…» παρέχει τη δυνατότητα στο κάθε δασικό όργανο να εισηγείται κατά το δοκούν, με ότι αυτό συνεπάγεται (αντιμετώπιση ίδιων περιπτώσεων κατά διαφορετικό τρόπο, πιθανή «συναλλαγή» του οργάνου με τον πολίτη κ.λπ) και ως εκ τούτου δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής από την υπηρεσία μας.»

Σε άλλο σημείο της απάντησης τονίζεται ότι «με τι νέες διατάξεις, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ανάρτηση, πλην της πράξεως χαρακτηρισμού και του επισυναπτόμενου σε αυτή του τοπογραφικού διαγράμματος σε «ειδικά προς τούτο καταχωρισμένο δικτυακό τόπο.

Η ενέργεια αυτή απαιτεί όπως τοπογραφικό διάγραμμα, μετά τις τυχόν συμπληρώσεις- διορθώσεις που θα γίνουν σ’ αυτό από την Υπηρεσία μας, την υπογραφή του από τον εισηγητή δασολόγο και τη θεώρηση του από εμάς, σαρωθεί σε κατάλληλο μηχάνημα, προκειμένου να μετατραπεί σε αρχείο PDF, ώστε να είναι δυνατή η ανάρτησή του στο διαδίκτυο, μηχάνημα όμως που δεν διαθέτει η υπηρεσία μας. Θα πρέπει λοιπόν να διατεθεί στη Υπηρεσία μας, ανάλογη πίστωση, είτε για την προμήθεια του εν λόγω μηχανήματος (Σαρωτής), είτε για χρήση υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα.»

Περαιτέρω επικαλείται ότι δεν έχει αναρτηθεί ο απαιτούμενος διαδικτυακός τόπος, για την ανάρτηση των πράξεων χαρακτηρισμού κα των αποφάσεων των Επιτροπών επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων παρά το γεγονός ότι με την (4) σχετική Εγκύκλιο το ΥΠΕΚΑ ήδη έχει ενημερώσει για την «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισμού, σύμφωνα με το αρ. 14 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α’ 289), όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ Α’ 159) και οδηγίες χρήσης της εφαρμογής καταχώρησης πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων»

Κατόπιν αυτών, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να ζητήσουμε την (αυτονόητη) τήρηση των σχετικών εγκυκλίων και την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων χαρακτηρισμού του αρ. 14 του ν. 998/1979,» καταλήγει η επιστολή.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αναδημοσιεύσεις έχουν σαν στόχο την ενημέρωση για τα τρέχοντα δασικά και περιβαλλοντικά θέματα και δημοσιοποιούνται με σκοπό να προκαλέσουν τον διάλογο και να εκφρασθούν οι απόψεις όλων, είτε αυτές είναι θετικές είτε αρνητικές, σε σχέση με τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται ότι οι αναρτήσεις απηχούν τις προσωπικές απόψεις των διαχειριστών της σελίδας.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: