Συνάντηση εργασίας για την διαβούλευση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Ασπροπάρη στην Ελλάδα

Στις 31 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συνάντηση εργασίας με σκοπό την διαβούλευση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Ασπροπάρη. Η Ορνιθολογική προσκάλεσε εκπρόσωπους από εμπλεκόμενους με τον Ασπροπάρη φορείς με σκοπό να συζητήσουν τα απαραίτητα μέτρα που προτείνονται στο Σχέδιο να ληφθούν στη χώρα. Πάνω από 50 άτομα συμμετείχαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας και φορείς όπως το Υπουργεί Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών, Φορείς Διαχείρισης και Κυνηγετικές Ομοσπονδίες..

Στην συνάντηση εντοπίστηκαν διάφορες προκλήσεις για την πραγματοποίηση ορισμένων δράσεων. Παρόλα αυτά, όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν για τον επείγοντα χαρακτήρα και σημασία της έγκρισης και υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, προκειμένου να προστατευτούν επαρκώς τα εναπομείναντα ζευγάρια του Ασπροπάρη στην Ελλάδα.

Η Ορνιθολογική θα συντάξει ένα τελικό προσχέδιο του Σχεδίου που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα συμπεράσματα της συνάντησης και θα το στείλει στους συμμετέχοντες προς έγκριση. Κατόπιν αυτού το τελικό και ολοκληρωμένο Σχέδιο θα σταλεί στο ΥΠΕΚΑ για την έγκριση και θεσμοθέτησή του.

http://lifeneophron.eu/ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: