Ο Συνήγορος του Πολίτη για τη χωροθέτηση κτηνοτροφικών μονάδων σε σχέση με άλλες δραστηριότητες και περιβάλλον

provata2

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Χωροθέτηση – λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων και περιβάλλον: Περιβαλλοντικές παραβάσεις και ασύμβατες χρήσεις

Ιδιοκτήτης εκπαιδευτηρίου σε περιοχή της Βέροιας προσέφυγε στο Συνήγορο, το 2002, καταγγέλλοντας ότι η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία διέκοψε παράνομα τις οικοδομικές εργασίες ανέγερσης των κτηριακών εγκαταστάσεων του εκπαιδευτηρίου, ύστερα από αίτημα πέντε (5) κτηνοτροφικών μονάδων της ίδιας περιοχής, οι οποίες όμως λειτουργούσαν με μη σύννομες άδειες που είχε εκδώσει η κοινότητα Αγίας Βαρβάρας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ απαιτείται και έλεγχος σειράς προϋποθέσεων, όπως εάν τηρούνται οι αποστάσεις των εγκαταστάσεων από συγκεκριμένες δραστηριότητες και ευαίσθητα οικοσυστήματα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι το αμφίδρομο των αποστάσεων μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και άλλων δραστηριοτήτων ισχύει μόνον στην περίπτωση που τόσο οι δραστηριότητες, όσο και οι εγκαταστάσεις λειτουργούν νόμιμα.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η πολεοδομική υπηρεσία και οι υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας προέβησαν σε έλεγχο των μονάδων και διαπίστωσαν σωρεία πολεοδομικών και περιβαλλοντικών παραβάσεων, καθώς και ότι δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενες αποστάσεις από άλλες δραστηριότητες (όπως το εκπαιδευτήριο) και οικοσυστήματα.

Ο Συνήγορος τόνισε ότι, εφόσον οι εν λόγω κτηνοτροφικές μονάδες δεν λειτουργούσαν νόμιμα, κατά την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας του εκπαιδευτηρίου και δεν τηρούνταν οι απαιτούμενες αποστάσεις από αυτό, δεν υπήρχε πλέον η δυνατότητα να εκδοθούν νέες (νόμιμες) άδειες λειτουργίας. Ζήτησε δε να ανακληθούν οι υφιστάμενες άδειες των μονάδων και να σφραγιστούν οι εγκαταστάσεις τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο ∆ήμος Βέροιας, που είχε την αρμοδιότητα αδειοδότησης εκείνο το χρονικό διάστημα, ισχυρίστηκε ότι δεν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ανάκλησης των αδειών και έθεσε προθεσμία στους ιδιοκτήτες των κτηνοτροφικών μονάδων για να συμμορφωθούν στις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, επικαλούμενος γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του, που αιτιολογούσε την άρνηση ανάκλησης των αδειών. Παράλληλα όμως η αρμόδια διεύθυνση πολεοδομίας επέτρεψε την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών για την ανέγερση του εκπαιδευτηρίου.

Ο Συνήγορος διέκοψε την εξέταση της υπόθεσης, όταν οι ιδιοκτήτες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων προσέφυγαν δικαστικά κατά της απόφασης της πολεοδομίας για τη συνέχιση των οικοδομικών εργασιών του εκπαιδευτηρίου.

Πρόσφατα, η Αρχή πληροφορήθηκε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή των ιδιοκτητών των κτηνοτροφικών μονάδων. Στο σκεπτικό της σχετικής απόφασής του (υπ. αρ. 2317/2014), επικαλέστηκε έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, που είχε υποστηρίξει την ανάκληση των αδειών λειτουργίας των επίμαχων κτηνοτροφικών μονάδων, λόγω έλλειψης περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Συνοδευτικά ΑρχείαΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: