Η πορεία των εργασιών κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου και των δασικών χαρτών

vouli

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Η πορεία των εργασιών κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου και των δασικών χαρτών.

Από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου 4163/2013 μέχρι σήμερα, παρότι έχει παρέλθει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχει φανεί κανένα σαφές δείγμα προόδου στη συνέχιση του έργου του κτηματολογίου και των δασικών χαρτών.

Τον Απρίλιο του 2014 έγινε η προκήρυξη του έργου της κτηματογράφησης του υπολοίπου της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του διαγωνισμού. Έκτοτε δεν έχει υπογραφεί καμία σύμβαση γιατί δεν είχε εξασφαλιστεί η σχετική χρηματοδότηση.

Παράλληλα με την κτηματογράφηση υπήρχε και η υποχρέωση προκήρυξης του έργου των δασικών χαρτών για το υπόλοιπο της χώρας.

Επειδή υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να μην ανατεθούν οι προγραμματισμένες για το 2014 συμβάσεις, πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο να μην υλοποιηθούν τα συγκεκριμένα έργα αλλά και να σταματήσουν οι εργασίες που εκτελούνται ,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για τη συνέχιση των εργασιών κατάρτισης του εθνικού κτηματολογίου και των δασικών χαρτών;

Ο ερωτών βουλευτής

Βαγγέλης ΑποστόλουΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: