Αυτοδίκαιη παύση άσκησης καθηκόντων του Ειδικού Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών

logo dasikis

Με την αριθμ. 53096/14-11-2014 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 733) απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, παύει αυτοδίκαια η άσκηση καθηκόντων του Γεωργίου Αμοργιανιώτη του Θωμά, µε Α.∆.Τ. Ν 047454, από τη θέση Μετακλητού Ειδικού Γραμματέα µε βαθμό 2° της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, στην Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής από 29.10.2014 -ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ/γµατος 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄167).ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: