Α.Π.Θ.: Πρόσληψη πτυχιούχου δασολόγου

ergas

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση δασικής βιομάζας (υπολείμματα υλοτομιών) για παραγωγή – τυποποίηση εξευγενισμένων στερεών καυσίμων βιομάζας. Επιπτώσεις στο δασικό οικοσύστημα», που χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο» μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2014» με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Φιλίππου, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για διάστημα 3 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 1200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Η τεχνική υποστήριξη του έργου και ειδικότερα η προετοιμασία υπολειμμάτων υλοτομίας (θρυμματισμός, ξήρανση, κοσκίνισμα, επαναθρυμματισμός, προσδιορισμός υγρασιών κλπ) και παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων-πελλετών). Συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και άλλα μέλη της ερευνητικής ομάδας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η συμμετοχή των υποψηφίων σε αντίστοιχα έργα ή η απασχόλησή τους σε τεχνική εργασία σε ανάλογα αντικείμενα θα συνεκτιμηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Κτίριο Γεωπονοδασολογικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη 54124, Θεσσαλονίκη, ώρες 12.00-14.00, έως τις 15/12/2014. Οι προτάσεις θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 992740 ή 6972266137 καθηγητή κ. Ι. Φιλίππου.

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: