Nα αποσυρθεί το άρθρο 12 του ν/σ για τα δάση ζητά το ΓΕΩΤΕΕ Κ. Μακεδονίας

geotee-kmaΤην άμεση απόσυρση του άρθρου 12 του σχεδίου Νόμου που προωθεί το ΥΠΕΚΑ για τις πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα, τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις, γιατί θα στείλουν λάθος μήνυμα στους νομοταγείς πολίτες, ότι επιβραβεύονται εκείνοι που παρανομούν και αυθαιρετούν, ζητά το ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε επιστολή του φορέα με αποδέκτη τον αρμόδιο υπουργό ΠΕΚΑ, Γ. Μανιάτη, αλλά και τα άλλα κορυφαία υπουργικά στελέχη του υπουργείου, αναφέρεται χαρακτηριστικά πως πρόκειται για επαίσχυντες διατάξεις, που θα αποτελέσουν κίνητρο για νέες παρανομίες και αυθαιρεσίες, αφού η αίσθηση που μένει είναι ότι σε λίγα χρόνια θα επιχειρηθεί και άλλη παρόμοια νομιμοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα στην επιστολή του ΓΕΩΤΕΕ-Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, που υπογράφεται από τον πρόεδρό του, κ. Αθ. Σαρόπουλο, αναφέρεται:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με το νομοσχέδιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 12 αυτού εισάγονται διατάξεις που αντιβαίνουν τις επιταγές του Συντάγματος αλλά και προκαλούν το περί δικαίου αίσθημα των πολιτών που ακολουθούν την έννομη τάξη.

Επιγραμματικά σας αναφέρουμε:

Α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12, η οποία αφορά έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα που εκδόθηκαν από την Δασική Υπηρεσία μετά την 11-6-1975, χωρίς να ακολουθηθεί η ενδικοφανής διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/79, θεωρούνται αυτά τελεσίδικα, ο χαρακτήρας της έκτασης δεν επανεξετάζεται και επιπλέον προσφυγές που ασκήθηκαν στις επιτροπές του άρθρου 10 του Ν. 998/79 θεωρούνται ως μη ασκηθείσες. Με την παράγραφο αυτή για άλλους πολίτες θα έχει ισχύσει η ενδικοφανής διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/79 και για άλλους όχι, καταργώντας τη συνταγματική αρχή της ισότητας. Προτείνουμε την αλλαγή της ανωτέρω νομοθετικής διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 12, ώστε να αφορά μόνο στα πληροφοριακά έγγραφα που εκδόθηκαν πριν την έναρξη της ισχύος του Ν. 998/79 και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ενώπιον άλλων αρχών για την έκδοση διοικητικών πράξεων (πχ οικοδομικές άδειες), αφού μέχρι τότε δεν προβλεπόταν ανάλογη ενδικοφανής διαδικασία, όπως αυτή του άρθρου 14 του Ν. 998/79.

Β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 επιτρέπεται η άρση της αναδάσωσης έκτασης, εφόσον μετά την πάροδο πενταετίας από την κήρυξη της αποδεικνύεται το ανέφικτο της πραγματοποίησης της αναδάσωσης. Με τη ρύθμιση αυτή για τις εκτάσεις που υπέστησαν συνεχείς καταστροφές και που δεν αναδασώθηκαν ποτέ, θα αίρεται η υποχρέωση αναδάσωσης και θα διατίθενται για άλλες χρήσεις, αντί να γίνει προσπάθεια για την αποκατάστασή τους. Η ρύθμιση αυτή στην ουσία αποτελεί κίνητρο για τη συνεχή καταστροφή εκτάσεων που εποφθαλμιούν διάφορα συμφέροντα και θα πρέπει να αποσυρθεί.

Γ. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 γίνεται αναφορά σε εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση δίχως την άδεια της αρμόδιας δασικής αρχής, μετά την θέση σε ισχύ του Συντάγματος του 1975 και μέχρι την 7-3-2007, που ξεκίνησε η αεροφωτογράφιση του συνόλου της Χώρας από την Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε και με την προϋπόθεση ότι αυτή η χρήση διατηρείται μέχρι σήμερα. Αυτές οι εκτάσεις μπορούν να υπαχθούν στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 47 του παρόντος νόμου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια και εκμετάλλευση. Η ρύθμιση αυτή αντίκειται ευθέως στην παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντάγματος, όπου επιβάλλεται με απόλυτο τρόπο η κήρυξη αυτών των εκτάσεων ως αναδασωτέων και αποκλείεται η διάθεσή τους για άλλο προορισμό. Η κατ΄ εξαίρεση μεταβολή του προορισμού των δασών και δασικών εκτάσεων, αν προέχει για την Εθνική Οικονομία για αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη χρήση που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον, προβλέπεται μεν από την παρ. 1 του άρθρου 24 του Συντάγματος, όμως με τη διαδικασία που προβλέπει η Δασική Νομοθεσία (εξέταση συνδρομής των οριζομένων προϋποθέσεων, έκδοση διοικητικής πράξης από την αρμόδια αρχή για το επιτρεπτό της επέμβασης, σε κάθε περίπτωση που εξετάζεται). Σε καμία περίπτωση (και υπάρχει πλούσια νομολογία γι΄ αυτό) δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων νομιμοποίηση παράνομων και αυθαίρετων εκχερσώσεων δασών και δασικών εκτάσεων, με την επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί απόκλιση από τις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας των πολιτών έναντι των νόμων.

Πέραν των ανωτέρω, εάν εφαρμοσθούν αυτές οι ρυθμίσεις θα δοθεί λάθος μήνυμα στους πολίτες που τηρούν τη νομιμότητα και οι οποίοι θα δουν για πολλοστή φορά να επιβραβεύονται αυτοί που παρανομούν και αυθαιρετούν. Οι επαίσχυντες αυτές διατάξεις θα αποτελέσουν κίνητρο για νέες παρανομίες και αυθαιρεσίες, αφού η αίσθηση που μένει είναι ότι σε λίγα χρόνια θα επιχειρηθεί και άλλη παρόμοια νομιμοποίηση.

Τέλος, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η συνεχής τροποποίηση της νομοθεσίας, σε διάφορα θέματα, δεν βοηθά ούτε τις αρμόδιες για την εφαρμογή της νομοθεσίας υπηρεσίες, ούτε τους πολίτες στις διάφορες δραστηριότητες που έχουν σχέση με τις τροποποιήσεις που επιχειρούνται σε κάθε περίπτωση.

Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους πιστεύουμε πως το άρθρο 12 του νομοσχεδίου πρέπει να αποσυρθεί.

Με τιμή,

Για την Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού

Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας Γεώργιος Παπαρουσόπουλος

Η επιστολή είναι διαθέσιμη εδώΚατηγορίεςΔασική Πολιτική, Νομοθεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: