Τι αλλάζει στα Καταφύγια Άγριας Ζωής

apagoreusi

Ο νόμος 4315/2014 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την παραμονή των Χριστουγέννων περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, και τροποποίηση διατάξεων του ν. 1650/1986 (Α ́ 160), όπως ισχύει, που αφορούν τα Καταφύγια Άγριας Ζωής.

Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 59 του ν. 4315/2014 η περίπτωση β′ της υποπαραγράφου 3 της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωμάτωση και η αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδάτινων συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, η ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα, καθώς και η υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων της άγριας πανίδας. Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων όπως και δρόμων επιτρέπεται, κατόπιν περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α ́ 209), όπως ισχύει». 

Καταρχήν στην νέα διατύπωση των δραστηριοτήτων που απαγορεύονται μέσα στα ΚΑΖ δεν περιλαμβάνεται η αλιεία. Συνεπώς ο χαρακτηρισμός μιας φυσι­κής περιοχής (χερσαίας, υγροτοπικής ή θαλάσσιας) ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής δεν σημαίνει, πλέον, και την απαγόρευση της αλιείας. Μπορεί να ασκείται η αλιεία εντός ΚΑΖ ακολουθώντας τις εκάστοτε ρυθμίσεις που ισχύουν για κάθε περιοχή και εποχή του έτους.

Όσο αφορά την εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριο­τήτων όπως και δρόμων  εντός των ΚΑΖ επιτρέπεται, κατόπιν περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α′ 209), όπως ισχύει, ενώ πριν επιτρέπονταν εάν είχε υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α και είχε χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων Σκύλων

Ο ίδιος νόμος, σε δυο διαφορετικά άρθρα του, αναφέρεται στους αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων. Όπως είχαμε γράψει κι εδώ, με την παρ. 1 του άρθρου 12 επιτρέπεται πλέον η διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων ιχνηλατών και όχι μόνο δεικτών. Το άρθρο 59, όμως, όπως είδαμε και παραπάνω, απαγορεύει εντός των Καταφυγίων Άγριας Ζωής την διεξαγωγή τέτοιων αγώνων για σκύλους δείκτες, χωρίς να περιλαμβάνει στην απαγόρευση και τους αγώνες σκύλων ιχνηλατών που επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 12 του ίδιου νόμου. Έτσι, με το ισχύον καθεστώς, μέσα στα Καταφύγια Άγριας Ζωής απαγορεύονται οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών αλλά δεν απαγορεύονται, αφού δεν αναφέρονται στο άρθρο 59, οι αντίστοιχοι αγώνες σκύλων ιχνηλατών.

dasarxeio.comΚατηγορίεςΘήρα, Νομοθεσία

Tags: , , ,

2 replies

  1. Τι ισχύει με τα ήδη υπάρχοντα ιχθυοτροφεία(ιχθυοκαλλιέργειες) στα ΚΑΖ;

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: