Ερώτηση στην Κομισιόν για το μαζικό αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων

voski katsikia ktinotrofia

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος υπέβαλε γραπτή ερώτηση στην Κομισιόν για το μαζικό αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων και το χαρακτηρισμό τους ως βοσκότοπων με το νόμο 4315/2014 “Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις”. Ο ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι έτσι παραβιάζεται η αειφόρος διαχείριση, η βέλτιστη χρήση των δασικών πόρων και η περιβαλλοντική ευθύνη, και τίθεται σε κίνδυνο η ορθή εφαρμογή σχετικών πράξεων του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

“Το Δεκέμβριο του 2014 η ελληνική Βουλή ψήφισε νόμο με τον οποίο αποχαρακτηρίζονται μαζικά δασικές εκτάσεις και χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι. Ο νόμος αυτός ορίζει τους βοσκότοπους ως “εκτάσεις στις οποίες αναπτύσσεται αυτοφυής ή μη βλάστηση, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή, οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση αγροτικών ζώων”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Νέα Στρατηγική της ΕΕ για τα Δάση [1], οι αρχές που πρέπει να διέπουν τη δασική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η αειφόρος διαχείριση, η βέλτιστη χρήση των δασικών πόρων και η περιβαλλοντική ευθύνη.

Παράλληλα, ο Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [2] ορίζει ως βοσκότοπους εκτάσεις όπου αναπτύσσονται μόνο ή πάντως επικρατούν ποώδη φυτά, ή όπου υπάρχει καθιερωμένη τοπική πρακτική βοσκής.

Εν όψει των παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή α) ποια όρια θέτει το ευρωπαϊκό δίκαιο στον αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων β) εάν ο ορισμός των βοσκότοπων που υιοθέτησε η ελληνική Βουλή συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο και γ) ποια μέριμνα θα ληφθεί από την Επιτροπή για την προστασία του δασικού πλούτου της Ελλάδας εν μέσω οικονομικής κρίσης.

[1] COM(2013) 659 final, 20 September 2013.
[2] ΕΕ L 347, 20 December 2013″.ΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Κτηνοτροφία - Βοσκότοποι

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: