Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση μίσθωσης έργου

ergas

Έργο: «Σύστημα Υποδομών Αειφορικής Ανάπτυξης Ορεινών Δασικών Περιοχών»

Προθεσμία Υποβολής: 19/01/2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύστημα Υποδομών Αειφορικής Ανάπτυξης Ορεινών Δασικών Περιοχών», το  οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Θαλής,  με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κοσμά-Αριστοτέλη Δούκα, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο για διάστημα έως τις 30/09/2015 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής  και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 9.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως εξής:

Σχετικό Έγγραφο:

pdf Πρόσκληση

 


 

Έργο: «Δημιουργία ολοκληρωμένου προτύπου συστήματος για την κυβερνητική στη διαχείριση της αστικής δασοπονίας και την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή»

Προθεσμία Υποβολής: 22/01/2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δημιουργία ολοκληρωμένου προτύπου συστήματος για την κυβερνητική στη διαχείριση της αστικής δασοπονίας και την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή» (συντ.τίτλου: URBAN.FOR.MA.S) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)  και από Εθνικούς πόρους μέσω της  Δράσης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς», με επιστημονικά υπεύθυνη την κα.Θέκλα Τσιτσώνη, Kαθηγήτρια της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο για διάστημα έως τις 19/06/2015 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής  και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 2.310 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Σχετικό Έγγραφο:

pdf Πρόσκληση

 

.

.ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: