Ο ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

apostolou

Συνέντευξη του δασολόγου και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη Αποστόλου, στο ένθετο “Κυνήγι” της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ – 14.1.2015

1. Ποια είναι η θέση του αρμόδιου τμήματος για το περιβάλλον του ΣΥΡΙΖΑ για το κυνήγι; 

– Η παραπληροφόρηση που γίνεται για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενόψει των εκλογών, σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Κυκλοφορούν αφίσες, με τις οποίες διαστρεβλώνονται οι θέσεις του, φτάνοντας μέχρι του σημείου να τον κατηγορούν ότι θα καταργήσει το κυνήγι τις πρώτες 100 μέρες διακυβέρνησής του».

Σας παραθέτω αυτούσια τη σχετική παράγραφο από το πρόγραμμά μας:

  • «Αυστηρή εφαρμογή κείμενης νομοθεσίας περί κυνηγετικών αδειών.
  • Περαιτέρω περιορισμός της κυνηγετικής δραστηριότητας, χρονικά/χωρικά.
  • Δημιουργία νέων/επέκταση υφιστάμενων πάρκων προστατευόμενης άγριας ζωής.
  • Ουσιαστική πάταξη λαθροθηρίας με αυτόφωρες διαδικασίες/αύξηση προστίμων/αποτελεσματικότερη φύλαξη.
  • Τακτικοί έλεγχοι για εξακρίβωση προϊόντων λαθροθηρίας σε καταστήματα εστίασης/πώλησης κρέατος και υπαίθριες αγορές/ αυστηροποίηση ποινών.
  • Αναβάθμιση της θηροφυλακής, μη εξαρτώμενης από το κυνηγετικό λόμπι.
  • Κατάργηση διατάξεων με τις οποίες παραχωρούνται δημόσιες εξουσίες σε ιδιωτικούς φορείς στον τομέα της δασοφυλακής-θηροφυλακής.»

Όντως υπάρχουν μερικές διατάξεις, όπως αυτές των παραγράφων 2 και 3 αλλά και η φράση «μη εξαρτώμενης από το κυνηγετικό λόμπι» της παραγράφου 6 που χρειαζόντουσαν καλύτερη και πιο συγκεκριμένη διατύπωση, αλλά πουθενά δεν αναφέρονται κι ούτε αφήνουν περιθώρια ερμηνείας για κατάργηση του κυνηγιού.

2. Το κυνήγι αποτελεί πατροπαράδοτη δραστηριότητα των λαϊκών τάξεων με ιδιαίτερη σημασία για τους ανθρώπους της υπαίθρου; Για ένα αριστερό κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, πως δικαιολογείται η αστική προσέγγιση μιας υπαίθριας δράσης υπό το πρίσμα μάλιστα, μίας ξεπερασμένης οικολογικής ιδεοληψίας; 

– Όντως το κυνήγι είναι πατροπαράδοτη δραστηριότητα των λαϊκών τάξεων με ιδιαίτερη σημασία για τους ανθρώπους της υπαίθρου, όμως δεν πρέπει να ασκείται ανεξέλεγκτα αλλά βάση κανόνων. Γι αυτό πρέπει να επανεξεταστούν κάποια θέματα οργάνωσης του κυνηγιού, μέσα από επιστημονικές μελέτες.

Ποιος λέει ότι ένα αριστερό κόμμα δεν λαμβάνει υπόψη του την επιστήμη, την οικονομική δυνατότητα των κυνηγών και όλους τους παράγοντες που απαιτούνται για την ορθολογική διαχείριση της άγριας πανίδας και ιδιαίτερα της θηραματοπανίδας;

Αντίθετα πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων κυνηγών συμφωνεί με τις θέσεις μας που στόχο έχουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις τόσο για την προστασία των ζώων όσο και την άσκηση μιας δραστηριότητας , που διαχρονικά έχει συνδεθεί με τον τρόπο ζωής των ανθρώπων της υπαίθρου.

Προϋπόθεση και βασική αρχή που πρέπει να διέπει το κυνήγι είναι η αρχή της αειφορίας. Μια βασική ερώτηση αλλά και μεγάλο θέμα για τον τομέα της θήρας είναι πόσοι κυνηγοί εκδίδουν άδεια κάθε χρόνο και πόσοι κυνηγούν χωρίς άδεια. Ο αριθμός των τελευταίων και λόγω της οικονομικής κρίσης έχει αυξηθεί δραματικά. Αναμφισβήτητα λοιπόν κάποια πράγματα θα πρέπει να επανακαθοριστούν σε συνεργασία με τους κυνηγούς.

3. Με την διάλυση των κυνηγετικών οργανώσεων θα απολυθούν 200 επιστημονικοί συνεργάτες(δασολόγοι, θηραματολόγοι, κ.α.), με βραβευμένες μελέτες σε διεθνή περιβαλλοντικά συνέδρια που εξασφαλίζουν την βιοποικιλότητα. Οι επιστήμονες αυτοί, μισθοδοτούνται από χρήματα των κυνηγών. Πως θα χρηματοδοτήσετε όλο αυτό το έργο; 

– Κατ’ αρχάς δεν θα διαλύσουμε καμία κυνηγετική οργάνωση που λειτουργεί σε νόμιμα πλαίσια κι ούτε θα απολυθεί κανένας από τους επιστημονικούς συνεργάτες. Αντίθετα θα συνεργαστούμε μαζί τους μέσα από ένα επανακαθορισμό των σχέσεων κυνηγών και κράτους.

Εμείς θα προτείνουμε οι διακόσιοι επιστήμονες συνεργάτες και λοιποί καθώς και η ομοσπονδιακή θηροφυλακή να μπορούν να ενταχθούν στην Δασική Υπηρεσία η οποία πρέπει να αναδιαρθρωθεί, να εξοπλιστεί με μέσα και προσωπικό καθώς και με το νομοθετικό πλαίσιο που θα εξυπηρετεί συνολικά τον σκοπό της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο δημόσιος τομέας δεν μπορεί και δεν πρέπει να συρρικνωθεί τουλάχιστον σε τομείς που εξυπηρετούνται βασικές ανάγκες του ανθρώπου και του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα συζητηθούν οπωσδήποτε και θα υπηρετηθούν σε συνεργασία με τους κυνηγούς. 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν σαφής στη συνάντηση που κάναμε τη περασμένη Δευτέρα με την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, τονίζοντας ότι «Αναγνωρίζουμε τους κυνηγητικούς συλλόγους και την προσφορά τους και θέλουμε να υπερασπιστούμε την κυνηγητική δραστηριότητα, μέσα στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος και οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Δεσμευόμαστε ότι σε συνεργασία με τους κυνηγετικούς συλλόγους και τις ομοσπονδίες τους θα επιδιώξουμε να βρούμε τις καλύτερες δυνατές παρεμβάσεις, με στόχο τόσο τη συνέχιση της κυνηγετικής δραστηριότητας όσο και της προστασίας της βιοποικιλότητας της πατρίδας μας». 

4. Η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή, μετά από δύο δολοφονίες θηροφυλάκων από λαθροθήρες, 100.000 ελέγχους, χιλιάδες μηνύσεις που κατέληξαν στα δικαστήρια, και εκατοντάδες καταδικασμένους λαθροθήρες έχει στιγματιστεί στις προγραμματικές σας δηλώσεις ότι ανήκει στο κυνηγετικό λόμπι. Πως σκοπεύετε να περιορίσετε την λαθροθηρία με τις δασικές υπηρεσίες σε καθεστώς διάλυσης; 

– Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που καταβάλλει η θηροφυλακή και μάλιστα σε δύσκολες έως επικίνδυνες συνθήκες που προκαλούν και θύματα. Το έργο τους είναι πολύ δύσκολο και χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση. Από την άλλη βέβαια φανερώνει και την ανάγκη καλύτερης οργάνωσης. Κι αυτό θα συμβεί αν επαναπροσδιορισθεί η λειτουργική δυνατότητα των δασικών υπηρεσιών, με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού.

5. Ο δημόσιος τομέας περιορίζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πως θα χρηματοδοτήσετε την προστασία της υπαίθρου, αν δεν έχετε συμμάχους τους κυνηγούς; 

– Η αριστερά η δικιά μας έχει μια διαφορετική προσέγγιση στα ζητήματα λειτουργίας του δημόσιου τομέα από αυτήν που κυριαρχεί στην Ευρώπη σήμερα. Και βέβαια θα βρούμε χρήματα για τη προστασία της υπαίθρου, ξεκινώντας από αυτά που οι κυνηγοί καταβάλλουν για την άσκηση της δραστηριότητάς τους και φτάνοντας μέχρι το Πράσινο Ταμείο, τα χρήματα του οποίου καταβροχθίζονται στο σύνολό τους για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, αλλά και από Ευρωπαϊκούς πόρους.

6. Έχουμε την μικρότερη κυνηγετική περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό καθεστώς προστασίας το 37% της ελληνικής υπαίθρου και όλους τους υγροβιότοπους. Ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα η Αριστερά θεωρούν ότι η πολιτική των απαγορεύσεων οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα. Δεν φοβάστε τις επιπτώσεις μίας απαγορευτικής πολιτικής; 

-Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κυνήγι ασκείται σε περιορισμένες ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές με δεδομένο ότι οι εκτάσεις των χωρών αυτών στην πλειονότητα τους είναι ιδιωτικές και όχι δημόσιες. Το κυνήγι ασκείται βάσει κανόνων (αριθμός θηραμάτων, διάρκεια κυνηγιού) έναντι αντιτίμου ώστε να προκύπτει και οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη της γης. Στην χώρα μας με δεδομένο ότι η μεγαλύτερη της έκταση είναι δημόσια το κυνήγι ασκείται ελεύθερα, βέβαια βάσει κάποιων κανόνων που τηρούνται ή δεν τηρούνται, με αποτέλεσμα την εκτεταμένη πολύ ή λιγότερο λαθροθηρία. Σε ότι αφορά την κυνηγετική περίοδο αυτή καθορίζεται από την βιολογία των θηραμάτων και από τις ευρωπαϊκές οδηγίες που καθορίζουν τις περιόδου κυνηγίου για τα μεταναστευτικά είδη.

Το 37% της υπαίθρου βρίσκεται πράγματι υπό καθεστώς προστασίας και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι υπερβολικό σύμφωνα με τους κανόνες της διατήρησης της θηραματοπανίδας και της αναπαραγωγής των ειδών.

7. Πριν την δημιουργία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής οργίαζε ανεξέλεγκτη η λαθροθηρία, παρά την λειτουργία-τότε- της δασικής υπηρεσίας. Ποιος θα εγγυηθεί τη προστασία της άγριας ζωής; 

– Με την ένταξη στην Δασική Υπηρεσία και στην συνολική του Φυσικού Περιβάλλοντος λειτουργία της ομοσπονδιακής θηροφυλακής και του επιστημονικού προσωπικού των κυνηγετικών οργανώσεων, αλλά και την περαιτέρω ενίσχυσή τους θα υπάρξει ουσιαστικότερη προστασία της άγριας ζωής. Μη ξεχνάμε εξάλλου ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι υποχρέωση του κράτους και προβλέπεται από το άρθρο 24 του συντάγματος.


ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: