Υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2015

egk

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 120154/439/22-1-2015 (ΑΔΑ: 7ΧΧΦ0-3ΑΜ).

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το φαινόμενο των λαθροϋλοτομιών και της διακίνησης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας, θα συνεχιστεί και κατά το τρέχον έτος η παρουσία και ο αιφνιδιαστικός έλεγχος από πλευράς δασικής υπηρεσίας στα σημεία τέλεσης λαθροϋλοτομιών αλλά και διακίνησης των παράνομων προϊόντων αυτών.

Κατόπιν σχετικής πρότασής της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, κατά το τρέχον έτος από το Πράσινο Ταμείο, των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος, προκειμένου αυτές να υλοποιήσουν πρόγραμμα, για την προστασία των Δασών από λαθροϋλοτομίες, συνολικού προϋπολογισμού 1.550.000€. Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητη η επί της ουσίας συνέχιση του προγράμματος Πρόληψης λαθροϋλοτομιών έτους 2014 και κατά το τρέχον έτος με την υλοποίηση προγράμματος για τη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του ΣΚΔ – 1591, τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας, σύμφωνα με την παρεχόμενη από τις κείμενες διατάξεις δυνατότητα καθορισμού του ωραρίου εργασίας των υπηρετούντων κατηγοριών και κλάδων υπαλλήλων και τα ειδικώς καθοριζόμενα στην παρούσα.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 120103/208/09.01.15 (ΦΕΚ Β′ 60) απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, ορίζονται οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης για τρεις μήνες (ή 13 εβδομάδες) εντός του 2015 σε 137.180 ώρες συνολικά, από τις οποίες α) 55.920 ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας με δαπάνη μέχρι ποσού 391.440 € και 27.700 ώρες υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με δαπάνη μέχρι ποσού 249.300 € και β) 53.560 ώρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής των κλάδων προσωπικού που εργάζεται και σε απογευματινό ωράριο, με δαπάνη μέχρι ποσού 160.680 €.

Η προκαλούμενη δαπάνη από την διάθεση συνολικά των ανωτέρω ωρών θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2015.

Σχετικά αρχεία: 

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: