Νέα στρατηγική για τα δάση ετοιμάζει η Ευρώπη

«Μόνο ένας ανταγωνιστικός και οικονομικά βιώσιμος ευρωπαϊκός δασικός τομέας μπορεί να τα καταφέρει»

xuleia

Σκούρτας Αποστόλης | Agronews.gr

Την ανάγκη της προώθησης του δασικού τομέα και της ανάδειξης του ρόλου του στη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, τόνισαν οι αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa-Cogeca, χαιρετίζοντας το σχέδιο έκθεσης σχετικά με τη νέα δασική στρατηγική της ΕΕ, το οποίο συζητήθηκε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου.

«Αυτό είναι κάτι που οι Copa-Cogeca, έχουν ζητήσει εδώ και καιρό» είπε ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, Πέκα Πεσόνεν. «Μόνο ένας ανταγωνιστικός και οικονομικά βιώσιμος ευρωπαϊκός δασικός τομέας μπορεί να τα καταφέρει. Τα δάση καλύπτουν το 40% της έκτασης της ΕΕ και έχουν τεράστιο δυναμικό για την τόνωση της οικονομίας, την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, την διασφάλιση της βιοποικιλότητας, της ποιότητας του νερού και της αποδοτικότητας των πόρων. Το ξύλο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της ΕΕ να επιτύχει τους στόχους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», προσθέτει.

«Χαίρομαι που η εισηγήτρια του σχεδίου έκθεσης, η ευρωβουλευτής Ελίζαμπεθ Κόστινγκερ αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο που παίζουν τα δάση, την ανάγκη να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να αποφευχθεί η αύξηση της γραφειοκρατίας. Οι ευρωβουλευτές διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διασφάλιση μιας αποτελεσματικής και επιτυχούς στην εφαρμογή της στρατηγικής», ανέφερε ο γγ των οργανώσεων.

Το σχέδιο έκθεσης τονίζει την τεράστια συμβολή της αειφόρου διαχείρισης των δασών στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και στη βιοοικονομία και το πόσο σημαντικό είναι για την καλύτερη χρήση των διαθέσιμων μέσων να αυξηθεί το δυναμικό για καινοτομία. Αντιτίθεται σε νομικά δεσμευτικούς κανόνες για την προτεραιότητα στη χρήση του ξύλου και υποστηρίζει μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην αγορά.

Το σχέδιο έκθεσης αναγνωρίζει τη ζωτική συμβολή του τομέα των δασών στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και προωθεί την παροχή ευκαιριών για την περαιτέρω ανάπτυξη της βιο-οικονομία ως μία από τις ευκαιρίες που δεν πρέπει να χαθούν. Η έκθεση τονίζει επίσης την ανάγκη να ενισχυθεί ο συντονισμός της επικοινωνίας σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικά επίπεδα. Προτάσεις πρότειναν επίσης και οι Επιτροπές Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας, Έρευνας και καινοτομίας του Ευρωκοινοβουλίου οι οποίες συζητήθηκαν προκειμένου να συμπεριληφθούν στην έκθεση, η οποία προβλέπεται να ψηφιστεί από την Επιτροπή τον Μάρτιο και από την Ολομέλεια τον Απρίλιο.

Πηγή: copa-cogeca.beΚατηγορίεςΔασική Πολιτική

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: