Δασολόγος στα πλαίσια έργου από το ΓΠΑ

ergas

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Η σημασία του κλάδου Δασοκομίας και υλοτομίας και της εξελίξεώς του για την Ελληνική Οικονομία: Πολιτικές και Προοπτικές» που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προτίθεται να αναθέσει για διάστημα έως έξι (6) μηνών σε ένα (1) άτομο με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 9.594,00 € Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα:

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: