Το ενδιαφέρον της Θ. Τζάκρη για τις εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις

tzakri

Η Βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Θεοδώρα Τζάκρη, μετά τις συναντήσεις που πραγματοποίησε με υπηρεσιακούς παράγοντες των Δασικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πέλλας και τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. (πρ. Κτηματολόγιο Α.Ε.) εξέδωσε τις παρακάτω ανακοινώσεις – δελτία τύπου. 

02 Φεβρουάριος 2015

Παρέμβαση της Θ. Τζάκρη στις Δασικές Υπηρεσίες για επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με το Κτηματολόγιο

Με πρωτοβουλία της Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρας Τζάκρη, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015 παρουσία της ιδίας συνάντηση υπηρεσιακών παραγόντων των Δασικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πέλλας με εκπροσώπους του αναδόχου που έχει αναλάβει την κτηματογράφηση στον Καλλικρατικό Δήμο Έδεσσας. Τα προβλήματα που επισημάνθηκαν αφορούν και τον Δήμο Αλμωπίας και η Βουλευτής δεσμεύτηκε να τα προωθήσει προς επίλυση στις αρμόδιες υπηρεσίες στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην «Κτηματολόγιο Α.Ε.».

Συγκεκριμένα, τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση, αφορούσαν:
Α) Στην αντιμετώπιση του ζητήματος των εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά βάση σήμερα σε δενδρώδεις καλλιέργειες.
Β) Στην αντιμετώπιση του ζητήματος της οριοθέτησης της προστατευόμενης περιοχής NATURA, η οποία καλύπτει τα 3/4 της Π. Ε. Πέλλας.
Γ) Στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που άπτονται των ελλείψεων τίτλων ιδιοκτησίας σε πάρα πολλά χωριά της περιοχής.

Η Βουλευτής κ. Θεοδώρα Τζάκρη κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους υπηρεσιακούς παράγοντες στάθηκε στις ελλείψεις της νομοθεσίας και στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν, με γνώμονα πάντα την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος και την οικολογική ισορροπία στην περιοχή.

Ο εποικοδομητικός διάλογος που πραγματοποιήθηκε «έβγαλε» σημαντικά θέματα προς επίλυση, καθώς οι περιοχές των Δήμων Έδεσσας και Αλμωπίας είναι από τις πρώτες στη χώρα όπου πραγματοποιείται το Κτηματολόγιο, μετά την Π.Ε. Κοζάνης, όπου έχει ήδη υλοποιηθεί η κτηματογράφηση.

Η Βουλευτής δεσμεύτηκε να προωθήσει τα εν λόγω προβλήματα στην «Κτηματολόγιο Α.Ε.» και την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015 θα έχει συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες της εν λόγω εταιρείας, ώστε να δοθούν συγκεκριμένες λύσεις.

04 Φεβρουάριος 2015

Ουσιαστική συνάντηση της Θεοδώρας Τζάκρη με τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. (Κτηματολόγιο) για επίλυση ζητημάτων της κτηματογράφησης που είναι σε εξέλιξη

Με πρωτοβουλία της Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρας Τζάκρη πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Αθήνα, στην έδρα της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. (πρ. Κτηματολόγιο Α.Ε.), με τον Πρόεδρο αυτής κ. Ηλία Λιακόπουλο την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015. Η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε στον κ. Λιακόπουλο τα μείζονα προβλήματα που υπάρχουν κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης στους Καλλικρατικούς Δήμους Έδεσσας και Αλμωπίας κι αποτελούν τροχοπέδη για την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των πολιτών και τη γενικότερη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, καθώς επίσης και την ανάγκη για άρτια εκτέλεση της διαδικασίας της κτηματογράφησης, η κ. Τζάκρη έθεσε στον Πρόεδρο κ. Λιακόπουλο μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με:

  • Την μη επαρκή πληροφόρηση των πολιτών για την κτηματογράφηση.
  • Την ανυπαρξία τίτλων – συμβολαίων σε πάρα πολλά χωριά της περιοχής.
  • Την ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών και τους φόβους για πρόστιμα εξαιτίας της καταγραφής στο πλαίσιο της κτηματογράφησης.
  • Την ύπαρξη πολλών αγροτεμαχίων που αποτελούν εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις και τους φόβους που υπάρχουν για επιβολή προστίμων και για διοικητικές αποβολές και ποινικές διώξεις.
  • Τον χαρακτηρισμό εξαιρετικά μεγάλου ποσοστού προστατευόμενων περιοχών (Natura 2000) στην περιοχή της Πέλλας και την αδυναμία αντιμετώπισης νομικών ζητημάτων που άπτονται του εν λόγω χαρακτηρισμού.

Η συζήτηση που ακολούθησε και με τη συμμετοχή των αναδόχων της μελέτης, ήταν ιδιαιτέρως εποικοδομητική. Η κ. Τζάκρη πρότεινε μια σειρά από λύσεις σε όλα τα ζητήματα που έχουν ανακύψει, ενώ ο κ. Λιακόπουλος αναγνώρισε τη σημασία επίλυσης όλων των προβλημάτων για την ομαλή υλοποίηση της κτηματογράφησης, ενός αναπτυξιακού έργου το οποίο θα έχει πολλαπλά άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη.

Η Βουλευτής έδωσε έμφαση στην τοποθέτησή της στην εύρεση ρεαλιστικών λύσεων κι όχι στην αναζήτηση ουτοπικών μη ρεαλιστικών παρεμβάσεων, ώστε να ευνοηθούν οι πολίτες και να προστατευθεί πραγματικά το περιβάλλον. Έτσι, πρότεινε:

  • Να μην είναι απαραίτητη η σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης κατά την τελική τεκμηρίωση δικαιώματος με τη διαδικασία της χρησικτησίας (η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα έγγραφα που έχουν ήδη στην κατοχή τους οι πολίτες) και στην ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων αν δεν υπάρχει αντίρρηση να ολοκληρώνει ο πολίτης την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας χωρίς άλλη διεργασία.
  • Να μη συνδέεται η ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών με τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Το ζητούμενο είναι να καταγραφούν τα δικαιώματα και οι ιδιοκτήτες και όχι να τίθενται εμπόδια στην ολοκλήρωση του εν λόγω μεγάλου έργου.
  • Να διευθετηθεί υπηρεσιακά ο χαρακτηρισμός των προστατευόμενων περιοχών και να απεμπλακεί η δήλωση ιδιοκτησίας εκχερσωμένων εκτάσεων από πιθανές διοικητικές αποβολές και πρόστιμα, όταν πρόκειται για αγροτικές εκτάσεις. Οι εν λόγω εκτάσεις θα μπορούν επί της ουσίας να χαρακτηριστούν ως αγροτικές δίχως τον κίνδυνο επιβολής προστίμων μέσω της διαδικασίας της εξαγοράς έναντι μικρού τιμήματος. Η Βουλευτής επέμεινε με έμφαση στην ύπαρξη ρεαλιστικών προσεγγίσεων σε μια κατάσταση η οποία έδωσε ανάσα και ζωή στην φτωχή Πέλλα κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, με την παραγωγή κερασιών κυρίως, να δίνει τον τόνο για την επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. συμφώνησε στις προτάσεις της κ. Τζάκρη και δεσμεύθηκε να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή τους, ενώ ανακοίνωσε την υλοποίηση δύο ενημερωτικών εκδηλώσεων για την κτηματογράφηση στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2015 σε Αριδαία και Έδεσσα.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Νομοθεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: