Έρευνα για την επανεγκατάσταση της πεδινής πέρδικας

pedini perdika

Μετά από αίτημα που υπέβαλλε ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής τον Αν. Καθηγητή Βιολογίας Άγριας Πανίδας, Περικλή Μπίρτσα, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ προχώρησε στην χορήγηση άδειας έρευνας με σκοπό την εκτίμηση δυνατότητας επανεγκατάστασης βιώσιμου πληθυσμού Πεδινής Πέρδικας (Perdix perdix), σε περιοχές του Νομού Καρδίτσας.

Οι καταγραφές θα γίνουν σε περιοχές των Νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής με τη μέθοδο σύλληψης 30 ατόμων και 10 αυγών και απελευθέρωσης σε περιοχή του Ν. Καρδίτσας για τα έτη 2015 & 2016.

Οι πέρδικες θα συλληφθούν με τη χρήση απόχης και τη βοήθεια απόλυτα ελεγχόμενων σκύλων δεικτών, θα τοποθετηθεί κατάλληλο δακτυλίδι και θα απελευθερωθούν άμεσα σύμφωνα με τους κανονισμούς για το χειρισμό πτηνών στην έρευνα.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από ομάδα επιστημόνων που προαναφέραμε σε συνεργασία με τις Κ.Ο. Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας καθώς και τον Κυνηγητικό Σύλλογο Καρδίτσας

Σύμφωνα με έρευνες τα άγρια άτομα που συλλαμβάνονται και απελευθερώνονται έχουν πολλαπλάσια ικανότητα επιβίωσης και αναπαραγωγής σε σύγκριση με τα εκτρεφόμενα και τα προβλήματα από νοσήματα και γενετική υποβάθμιση περιορίζονται.

Perdrix grise - oiseaux.net

Το παράδειγμα της Χαλκιδικής

Δεν είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται προσπάθεια σύλληψης πεδινών περδίκων από μια περιοχή και μεταφορά σε άλλη, με σκοπό την επανεγκατάσταση βιώσιμου πληθυσμού. Επιτυχής προσπάθεια σύλληψης και μεταφοράς περδίκων πραγματοποιήθηκε στη Χαλκιδική, κατόπιν εγκρίσεως από τη Δασική Υπηρεσία, με την επίβλεψη και χρηματοδότηση της ΚΟΜΑΘ και τη συμμετοχή του Εργαστηρίου Άγριας Πανίδας του ΤΕΙ Λάρισας.

Στη χερσόνησο της Κασσάνδρας οι τελευταίες πέρδικες εντοπίζονταν μέχρι το 1984. Το 2012 και 2013, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση του συνεργείου σύλληψης, 55 πεδινές πέρδικες από τη γειτονική περιοχή των Μουδανιών συνελήφθησαν και απελευθερώθηκαν σε κατάλληλη περιοχή στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου της Κασσάνδρας όπου προϋπήρχε πληθυσμός. Τα πτηνά αναπαράχθηκαν και συγκρότησαν τα πρώτα κοπάδια στην Κασσάνδρα μετά από 30 έτη.

Σύμφωνα με τους θηραματολόγους του προγράμματος, η συμμετοχή και συνδρομή εθελοντών κυνηγών του Κυνηγετικού Συλλόγου Κασσάνδρας ήταν καταλυτική.

dasarxeio.comΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Θήρα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: