Η δασική πολιτική στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης

logo dasarxeio

Βασικά σημεία ομιλίας στη βουλή του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΑΠΕΝ, Γιάννη Τσιρώνη, κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης

Δασολόγιο – Φυσικό περιβάλλον

Σήμερα έχει κτηματογραφηθεί ένα σημαντικό μέρος της ελληνικής επικράτειας, αλλά κανένας χάρτης δεν έχει οριστικοποιηθεί, γιατί δεν έχει κτηματογραφηθεί η δημόσια περιουσία, που σημαντικό της τμήμα είναι τα δάση. Όσο λοιπόν δεν υπάρχουν δασικοί χάρτες, και δεν οριστικοποιείται η δημόσια περιουσία, δεν είναι δυνατόν να οριστικοποιηθεί και το κτηματολόγιο.

Αλλά με την έλλειψη δασικών χαρτών δεν είναι δυνατόν να υπάρξει και δασολόγιο, ώστε να καθοριστεί και η χρήση δασικών εκτάσεων ως βοσκότοπων, αφού όλοι γνωρίζουμε ότι η δική μας παραδοσιακή κτηνοτροφία είναι δασική δραστηριότητα και για αυτό πρέπει να δώσουμε την μάχη στην Ε.Ε.

Δεν είναι όμως δυνατόν να συνεχιστεί να μένει σε εκκρεμότητα το ακαταμάχητο τεκμήριο του δημοσίου για περισσότερα από 80.000.000 στρέμματα δηλαδή για το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας.

Κτηματολόγιο
Η κτηματογράφηση είναι για εμάς ζήτημα πρώτης προτεραιότητας και όχι ζήτημα πελατειακής συναλλαγής.  Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ ο κ. Κουκιάδης το 2011 εκτιμούσε την καταπατημένη περιουσία του Δημοσίου σε 150 δις. Μεγάλο τμήμα αποδεικνύεται ότι βρίσκεται σε δομημένες περιοχές, οπότε μπορούν να αποτελέσουν πηγή πολλαπλάσιων εσόδων σε σχέση με το ξεπούλημα των αιγιαλών ή του Ελληνικού.
 
Χωρικός σχεδιασμός
Στρατηγικές:

Ο χωρικός σχεδιασμός είναι ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο για την Ανάπτυξη, την άμβλυνση των ανισοτήτων σε όλες τις κλίμακες, και το βασικό εργαλείο για την διασφάλιση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των συλλογικών αγαθών και κληρονομιάς.

Αιχμή της στρατηγικής μας σε κεντρικό επίπεδο είναι η αποκατάσταση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού σε ανώτατο επίπεδο, η αποκατάσταση  του αυτονόητου δηλαδή όλοι οι πολίτες, άτομα και επενδυτές, θα χτίζουν και θα εκμεταλλεύονται την γη εκεί όπου επιτρέπεται για όλους χωρίς εξαιρέσεις για ορισμένους, χωρίς πλαστά δικαιώματα δόμησης ή εκμετάλλευσης, χωρίς κατίσχυση του δικαιώματος του ισχυρότερου.

Προτεραιότητες:
 • Άμεση αναθεώρηση του πλαισίου χωρικού σχεδιασμού με άξονες :
 1. την απλοποίηση των επιπέδων σχεδιασμού,
 2. τον εκδημοκρατισμό του με ενίσχυση της συμμετοχής στην κατάρτιση αλλά και στην παρακολούθηση της εφαρμογής του των τοπικών κοινωνιών μέσα από συντεταγμένη και πολύμορφη διαδικασία που να τους συμπεριλαμβάνει όλους και όλες και με τη βοήθεια γεωχωρικών δεδομένων που θα είναι διαθέσιμα σε διοίκηση και πολίτες,
 3. τον δημόσιο χαρακτήρα του μέσω της κατάργησης της κατίσχυσης των ιδιωτικών σχεδίων έναντι του θεσμοθετημένου σχεδιασμού ή των θεσμοθετημένων όρων προστασίας περιβάλλοντος ή μνημείων καθώς και οικιστικής ανάπτυξης περιοχών.
 • Επίσπευση της ανάθεσης με διαφάνεια και ισονομία των μελετών κτηματογράφησης σε όλη τη χώρα -ολοκλήρωση, ανάρτηση και κύρωση των Δασικών Χαρτών και η συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών για την παράλληλη ολοκλήρωση και κύρωση των γραμμών αιγιαλού με τον αναγκαίο επιστημονικό τρόπο
 • Αναβάθμιση – ανασυγκρότηση των υπηρεσιών της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης για την υποστήριξη του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

Κωδικοποίηση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να γίνουν πυλώνας ανάπτυξης. Σήμερα, όπως προανέφερα είναι ασκήσεις επί χαρτού για όσους έχουν μάθει να εξαιρούνται.

Αντίστροφα όμως, για τον υγιή επιχειρηματία οι μελέτες σήμερα είναι μία τροχοπέδη, ιδιαίτερα για τον μικρό επιχειρηματία, που μπλέκει σε έναν κυκεώνα αδειοδοτήσεων και αντικρουόμενων απαιτήσεων.

Δεσμευόμαστε απέναντι στον υγιή επιχειρηματία, ότι με σωστή κωδικοποίηση θα ξέρει τάχιστα τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να ξεκινήσει την δραστηριότητα του. Και θα το γνωρίζει χωρίς υπέρογκα κόστη.

Σύμβαση για το τοπίο

Έχει κυρωθεί το 2010, αλλά στην πράξη μένει στα χαρτιά. Έχετε συνειδητοποιήσει τις δραματικές επιπτώσεις από την αδράνεια. Έχετε συνειδητοποιήσει την υποβάθμιση του τοπίου στους κατ’ εξοχήν τουριστικούς προορισμούς, όπως η Σαντορίνη, όπου το τοπίο πλήττεται βάναυσα;

Έχετε συνειδητοποιήσει ότι αυτή η αδιαφορία πριονίζει την βάση του τουριστικού μας προϊόντος;

Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών, δάση και χερσαία οικοσυστήματα, βιοποικιλότητα

Μέχρι σήμερα: Βιώνουμε την αποστελέχωση των υπηρεσιών διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, τη διάλυση της δασικής υπηρεσίας, την εγκατάλειψη της διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων τόσο ως προς τον παραγωγικό τους ρόλο όσο και ως προς την οικολογική τους διάσταση, την παράδοσή τους σε επιχειρηματικά συμφέροντα, τη νομιμοποίηση αυθαιρεσιών την απουσία δασικών χαρτών.

Στρατηγική. Μια πολιτική:

 • που προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες των μεσογειακών οικοσυστημάτων με τη μακραίωνη αλληλεπίδραση φύσης και ανθρώπου,

 • που εξασφαλίζει τη βιοποικιλότητα και τις ευεργετικές για τον άνθρωπο λειτουργίες των φυσικών οικοσυστημάτων,

 • που προωθεί την κοινωνική οικονομία, τη μικρή κλίμακα, την τοπική παραγωγή και κατανάλωση,

 • που διαμορφώνεται μέσω δημόσιου, δημοκρατικού, συμμετοχικού σχεδιασμού και γίνεται ευρέως αποδεκτή

Προτεραιότητες:

 1. Ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων περιοχών, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή ο Νόμος για τη Βιοποικιλότητα 3937/2011.

 2. Προώθηση των μέτρων της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα” 2014  – 2029

 3. Ενεργοποίηση  της  Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο.

 4. Ακύρωση των δασοκτόνων νόμων  και ειδικά  του  ν.4280/2014

 5. Επαναφορά του συντονισμού για την καταστολή/διαχείριση  των δασικών πυρκαγιών στη Δασική Υπηρεσία

 6. Διαχείριση των δασών από μια ενδυναμωμένη και ενιαία Δασική Υπηρεσία

 7. Εκπόνηση δασικών διαχειριστικών μελετών και σχεδίων δράσης σε εναρμόνιση  με τους εθνικούς στόχους διατήρησης οικοτόπων και ειδών και την στρατηγική για τη βιοποικιλότητα

 8. Αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση του Πράσινου Ταμείου, ενίσχυση της διαφάνειας με τη δημοσίευση αναλυτικών ετήσιων απολογισμών και προϋπολογισμών, άρση της δυσλειτουργικότητας.

Διαβάστε περισσότερα…ΚατηγορίεςΔασική Πολιτική, Δασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , ,

1 reply

 1. Αν καταργησετε τους δασοκτονους νομους οπως λετε , τι θα γινει με εκεινους τους ανθρωπους που ελαβαν ενα χωραφι απο το γερο πατερα τους και τους το πηρε το δασαρχειο επιβαλλοντας μαλιστα και υπερογκα προστιμα σε εξαθλιωμενους πολιτες? ειμαστε ολοι δασοκτονοι και εσεις δασοπροστατες? εμενα ο πατερας μου δε ξεριζωσε ποτε κανενα δεντρο και ομως το δασαρχειο του επεβαλλε προστιμο εκχερσωσης σε χωραφι που του ειχε αφησει ο παππους σε διαθηκη……ελεος με αυτη τη τρελα κυριοι….Αν δε λυσετε αυτες τις καταστασεις κινηστε απλα με στην υποκρισια περι δασοπροστασιας!

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: