Αναδάσωση εθελοντικού χαρακτήρα στην περιοχή του Σέιχ-Σου

anadasosi

Η ∆ιεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ανάπτυξης φιλοδασικού πνεύματος, αλλά και της ανάγκης αποκατάστασης διαταραχθέντων δασικών οικοσυστημάτων, συνδιοργανώνει μαζί με τον ∆ήμο Νεάπολης-Συκεών πρόγραμμα αναδασώσεων εθελοντικού χαρακτήρα με την συμμετοχή ομάδων πολιτών (συλλόγων), σχολείων κ.λ.π., στις 15/02/2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ, στην περιοχή του Σέιχ-Σου, στη ∆ασική θέση «Λυόμενο».

Στην παρούσα εκδήλωση θα παρίστανται υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Αναδασώσεων Κ.Μ., και θα δίνονται οδηγίες για τη σωστή διαδικασία φύτευσης.

Τέλος και δεδομένου ότι σε κάθε εκδήλωση δεν μπορούν να εξυπηρετούνται πάνω από 100 άτομα, παρακαλούνται οι φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εν λόγω εκδήλωση, να επικοινωνούν μαζί μας πέντε (5) ημέρες πριν την εκδήλωση, προκειμένου να γίνεται η ορθή κατανομή.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για την δήλωση ενδιαφέροντος και καθορισμό λεπτομερειών (θέση συνάντησης) είναι 2310-546.447 και υπεύθυνος του προγράμματος ορίζεται ο ∆ασολόγος της υπηρεσίας μας Παπαδόπουλος Σταύρος και σε περίπτωση απουσίας του θα τον αναπληρεί ο ∆ασολόγος Γιαννάκος Στέφανος .

∆/ΝΣΗ ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΕΩΝ Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

.

.

.

.

..

.

..ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: