ΠΜΣ «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου» στο Τμήμα Δασοπονίας Δράμας

tmima dasoponias dramas

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β′ 337) η αριθ. 331/9-2-2015 απόφαση του προέδρου του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίνεται από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 η λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου (Planning and Managing Urban Greenspaces)».

Το ΠΜΣ έχει ως κύριο σκοπό την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Οικολογία, Προστασία και Διαχείριση του Πρασίνου στις πόλεις, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις στα πολύπλοκα επιστημονικά θέματα του αστικού Πρασίνου και γενικότερα του αστικού περιβάλλοντος που θα τους δώσουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές.

Ειδικότερα, οι σκοποί του Προγράμματος είναι οι εξής:

  • Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών
  • Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της Επιστήμης του Αστικού Περιβάλλοντος.
  • Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πολιτικών για την ορθολογική Προστασία και Διαχείριση του Αστικού Περιβάλλοντος.
  • Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαραίτητες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία σε δημόσιες υπηρεσίες, OTA, φορείς διαχείρισης πρασίνου και πάρκων καθώς και προστατευόμενων περιοχών, στον ιδιωτικό τομέα (μελετητές, εργολήπτες) και τέλος στον ακαδημαϊκό τομέα.
  • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: