Νέο «εργαλείο» για τη διαχείριση του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου της χώρας μέσω της ΕΚΧΑ ΑΕ

ekxa

Από την ΕΚΧΑ Α.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:​

Η «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ» ανέλαβε την υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο του συγχρηματοδοτούμενου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (Ε.Ο.Π.) προγράμματος, με τίτλο «GMES/Copernicus Initial Operations (GIO) Land monitoring  2011-2013». Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 218.000 €, χρηματοδοτείται κατά 87% από τον Ε.Ο.Π. και θα ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων μηνών (Ιούλιος 2015). 

Έτσι, η χώρα μας αποκτά ένα σημαντικό εργαλείο για την κατάλληλη διαχείριση του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου, δηλαδή την ολοκληρωμένη και έγκαιρη πληροφόρηση όσον αφορά τις μορφές κάλυψης/χρήσεων γης και τις μεταβολές αυτών.

Το – εθνικής κλίμακας – πρόγραμμα του οποίου εκπρόσωπος είναι ο Διευθυντής Δασικών Χαρτών & Φυσικού Περιβάλλοντος της ΕΚΧΑ ΑΕ, δασολόγος Μ. Βογιατζής, υλοποιείται με βάση δορυφορικές εικόνες της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας και γεωχωρικά δεδομένα της εταιρίας και αφορά την καταγραφή των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης για τα έτη 2006 και 2012 και διόρθωση αυτών για το 2000, καθώς και τον έλεγχο των πληροφοριών που χορηγούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Περιβάλλοντος της Ε.Ε. για δάση, λιβάδια, υγρότοπους, δόμηση και ύδατα. Τέλος, να σημειωθεί πως, μετά την ολοκλήρωσή του προγράμματος, τα αποτελέσματα θα διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο.ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: