Άρθρο του Ανώτερου Δασικού Λειτουργού στο Τμήμα Δασών Κύπρου για τη Διεθνή Ημέρα Δασών

tmima dason

Άρθρο του Ανώτερου Δασικού Λειτουργού στο Τμήμα Δασών Αλέξανδρου Καταλάνου για τη Διεθνή Ημέρα Δασών

20/03/2015

Η συμβολή του δάσους και των δέντρων γενικότερα, στην προστασία και διατήρηση της ζωής στον πλανήτη, είναι ανεκτίμητη. Τα δάση, μεταξύ άλλων, παρέχουν τον καθαρό αέρα και το οξυγόνο που αναπνέουμε και το νερό που πίνουμε, φιλοξενούν και διασφαλίζουν τη βιοποικιλότητα του πλανήτη και αποτελούν αντίποδα κατά της κλιματικής αλλαγής. Με αυτό τον τρόπο η ζωή στον πλανήτη καθίσταται δυνατή και βιώσιμη.

Η 21η Μαρτίου κηρύχθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ως Διεθνής Ημέρα Δασών με στόχο να τιμάται το δέντρο, να προβάλλεται η αξία και προσφορά του δάσους και των δέντρων έξω από αυτό, αλλά και να αναδεικνύεται η ανάγκη για διαχείριση των δασών βασιζόμενη στην αρχή της αειφορίας από όλα τα κράτη μέλη του Οργανισμού.

Θέμα της Διεθνούς Ημέρας Δασών για το 2015 είναι «η Κλιματική Aλλαγή και τα Δάση». Το θέμα επελέγη για να τονιστεί η σχέση του δάσους με την κλιματική αλλαγή. Μια σχέση πολλαπλή που συνοπτικά αναδεικνύεται ως ακολούθως:
• Εκτιμάται ότι τα σημερινά δάση μπορούν να δεσμεύσουν το ένα δέκατο των συνολικών προβλεπόμενων εκπομπών άνθρακα του πρώτου μισού του τρέχοντος αιώνα και την αποθήκευσή του στη βιομάζα τους, στα προϊόντα και στο έδαφος, στο διηνεκές.
• Με την αειφορική διαχείρισή τους, η παραγωγή βιομάζας αποτελεί μία καλή εναλλακτική λύση έναντι της χρήσης των ορυκτών καυσίμων.
• Τα δάση είναι ευαίσθητα στην κλιματική αλλαγή και μεταβάλλονται ανάλογα.
• Ως αποτέλεσμα της μη αειφορικής διαχείρισης, της υπερεκμετάλλευσης και υποβάθμισής τους, τα δάση συμβάλλουν στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με το ένα έκτο των συνολικών εκπομπών άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Το δάσος αποτελεί πηγή ζωής. Η αξία και η σημασία του για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη είναι δεδομένη, ενώ, οι απειλές που δέχεται πάρα πολλές. Η σχέση του ανθρώπου με το δάσος είναι υπαρξιακή αφού ο άνθρωπος γεννήθηκε στη φύση και βρήκε τροφή και προστασία στα δέντρα και στα δάση, από τα οποία για χιλιάδες χρόνια αντλεί πρώτες ύλες.

Με την πάροδο του χρόνου και την αύξηση των αναγκών του, ο άνθρωπος, μέσα από τις καταστροφικές του επεμβάσεις, άρχισε να υποβαθμίζει, να περιορίζει και να αποτελεί απειλή ακόμη και για τη διατήρηση και ανάπτυξη του δάσους.

Ο γρήγορος ρυθμός των αλλαγών που παρατηρούνται στο κλίμα αποτελεί νέα, σοβαρή απειλή για τη σταθερότητα των δασικών οικοσυστημάτων. Μια απειλή που αναμένεται να προκαλέσει, ιδιαίτερα στη νότια Ευρώπη, περισσότερη ξηρασία, υψηλότερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερης διάρκειας περιόδους ανέμων και καύσωνα, παράγοντες που συμβάλλουν αρνητικά στην ανάπτυξη των δασών.

Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι και το τελευταίο δέντρο είναι χρήσιμο. Για να συνεχιστεί η ζωή στο ευαίσθητο νησί μας και στον πλανήτη γενικότερα, πρέπει όλοι να αναλογισθούμε τις ευθύνες μας έναντι στον τόπο μας και τις επόμενες γενιές.

Η διατήρηση, η επέκταση και προστασία των δασών μας δεν μπορούν να βασιστούν μόνο στη σωστή διαχείριση και στα μέτρα που παίρνει το κράτος. Όλοι μαζί, και ο καθένας χωριστά, μπορούμε και πρέπει να γίνουμε Φίλοι και Προστάτες του Δάσους.

Σχετικό φιλμάκι διάρκειας ενός λεπτού που ετοιμάστηκε από τον ΟΗΕ, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών: http://www.moa.cov.cy/forests .ΚατηγορίεςΔασική Πολιτική, Δασική Υπηρεσία

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: