Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των δασών ζητά το ευρωκοινοβούλιο

xuleia
Η νέα δασική στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί στη βιώσιμη διαχείριση των δασών, την προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης των προϊόντων τους, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των δασοκομικών προϊόντων που σχετίζονται με τη βιομηχανία, ώστε έτσι να αυξηθεί η απασχόληση στον τομέα, σύμφωνα με μη νομοθετικό ψήφισμα που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης τη βελτίωση του συντονισμού των πολιτικών της Ε.Ε που σχετίζονται με τα δάση.

«Η νέα δασική στρατηγική της ΕΕ είναι μια πολυαναμενόμενη απάντηση σε σημαντικές κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που έχουν επηρεάσει τα δάση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών. Δεδομένου του θετικού αντίκτυπου του τομέα στην απασχόληση και στην ανάπτυξη θα πρέπει να επικεντρωθεί στην αειφόρο, αποδοτική αξιοποίηση των ξύλων ως μίας ζωτικής σημασίας πρώτη ύλη. Θα πρέπει επίσης να βεβαιωθούμε ότι η εφαρμογή της νέας στρατηγικής στην πράξη δεν θα προσθέσει γραφειοκρατία για τους ιδιοκτήτες δασών και όσους ασχολούνται με τον δασικό τομέα», δήλωσε σχετικά η Ευρωβουλευτής από την Αυστρία Elisabeth Köstinger του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που έχει αναλάβει να τη σύνταξη σχετικής έκθεσης πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα ανατροφοδοτήσει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα δασική  στρατηγική της.

Η ΕΕ χρειάζεται μια επικαιροποιημένη και ολοκληρωμένη κοινή στρατηγική για την αντιμετώπιση των τρεχουσών διασυνοριακών προκλήσεων, όπως οι δασικές πυρκαγιές, η κλιματική αλλαγή, οι φυσικές καταστροφές ή τα χωροκατακτητικά ξένα είδη. Θα πρέπει να βοηθήσει στην διαχείριση δασικών καταστροφών, στη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, στην ενίσχυση των δασικών βιομηχανιών προκειμένου να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και κατά συνέπεια την τόνωση της απασχόλησης, λέει η έκθεση πρωτοβουλίας που εγκρίθηκε στην επιτροπή με 34 ψήφους υπέρ, πέντε κατά και τέσσερις αποχές.

Βιώσιμη διαχείριση των δασών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Η Επιτροπή Γεωργίας ρίχνει το βάρος της υποστήριξης στο σχετικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανάπτυξη, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις τοπικές αρχές και τους ιδιοκτήτες δασών, μιας φιλόδοξης, αντικειμενικής και με αποδείξιμο σύνολο κριτηρίων και δεικτών, αειφόρου διαχείρισης των δασών. Για συγκεκριμένα μέτρα οι ευρωβουλευτές τόνισαν πως πρέπει να παραμείνουν θέμα των εθνικών κανονισμών, προσθέτοντας πως αυτά δεν θα πρέπει να αυξάνουν τον διοικητικό φόρτο.

Η αυξημένη αλλά βιώσιμη χρήση υλικών όπως ξύλο και φελλός όχι μόνο θα προστατεύσουν το περιβάλλον, αλλά θα μπορούσαν να ενισχύσουν αποτελεσματικά την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού δασικού τομέα και την αύξηση απασχόλη που σχετίζεται μα τα δάση, οι λένε ευρωβουλευτές.

Παρά το γεγονός ότι οι νομικά δεσμευτικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντιτίθενται στην ιεράρχηση των χρήσεων του ξύλου, καθώς αυτό θα μπορούσε να περιορίσει την ενεργειακή αγορά και την ανάπτυξη νέων χρήσεων της βιομάζας, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην τοπική ξυλεία για την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα που δημιουργείται από τις υπερωκεάνιες μεταφορές.

Περισσότερη υποστήριξη για έρευνα και ανάπτυξη

Δεδομένου ότι οι δασικές βιομηχανίες έχουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριληφθούν στα σημερινά προγράμματα (όπως Ορίζοντας 2020 και COSME –  πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ) και η ανάπτυξη νέων μέσων για την προώθηση της στοχευμένης έρευνας σε οικονομικά αποτελεσματικές λύσεις για τη στήριξη της ανάπτυξης μιας βιώσιμης με βάση το ξύλο βιο-οικονομίαε. Πόροι παρακολούθησης μέσω του προγράμματος Copernicus και άλλων διαστημικών πρωτοβουλιών της ΕΕ θα μπορούσαν να παρέχουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες για την αειφόρο διαχείριση των δασών, πιστεύουν οι ευρωβουλευτές.

Καλύτερη προστασία των παγκόσμιων δασών

Ανησυχώντας για τον ρυθμό αποψίλωσης των παγκόσμιων δασών, οι ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει την αναμενόμενη αναθεώρηση της αποτελεσματικότητας του κανονισμού ΕΕ για την ξυλεία, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και την τοποθέτηση της παράνομης ξυλείας στην αγορά της ΕΕ, καθώς και να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ το πλήρες σχέδιο έκθεσης:

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΑΣΕΓΕΣΚατηγορίεςΔασική Πολιτική

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: